Van onze redactie
Oranjestad - Voormalig president van de Centrale Bank van Aruba (CBA) Rob Henriquez heeft zijn woorden met betrekking tot verzekeraar Ennia en de overname tien jaar geleden door Ansary ingetrokken. cba
Dat heeft hij gedaan door middel van kleine advertenties onder de kop ‘Rectificatie’. Henriquez, destijds de hoogste functionaris van de Arubaanse Centrale Bank, had volgens Caribisch Netwerk verklaard tien jaar geleden als bankpresident de overname van Ennia door Ansary te hebben willen voorkomen.
Dat is toen niet gelukt, omdat de Centrale Bank op Curaçao (de toenmalige Bank van de Nederlandse Antillen, BNA) de overname al had goedgekeurd, zonder de benodigde documentatie over Ansary naar Aruba te sturen.
Die uitlatingen neemt Henriquez nu terug: ,,Met verwijzing naar mijn commentaar naar aanleiding van de mediaberichten inzake de Ennia-entiteitenovernames, wens ik hierbij met nadruk te bevestigen dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), toen de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), naar mijn wetenschap met correctheid en conform de regel- en wetgevingsnormen van destijds heeft gehandeld.”
De uitspraken van Henriquez, in zijn hoedanigheid als oud-president CBA, waren toen ook aanleiding voor Kamervragen. Vooral hetgeen hij had gezegd over Ennia-eigenaar Ansary. Het SP-Kamerlid Ronald van Raak stond in een vragenserie over Ennia apart stil bij de ‘screening van de persoon Hushang Ansary’ en wilde weten wie hiervoor eindverantwoordelijk was toen Ansary rond 2005 zijn intrede deed in de financiële wereld in de voormalige Nederlandse Antillen. Deze vraag had vooral te maken met de uitlating van voormalig president van de Centrale Bank van Aruba Henriquez tegenover Caribisch Netwerk.
,,Welke rol had de BNA destijds in deze screening en hoe is deze verantwoordelijkheid genomen? Welke rol had De Nederlandsche Bank (DNB) destijds in deze screening en hoe is deze verantwoordelijkheid genomen? Welke rol had het ministerie van Financiën in Nederland destijds in deze screening en hoe is deze verantwoordelijkheid genomen?”
Henriquez corrigeert nu zijn verklaringen, althans wat hem werd toegeschreven door Caribisch Netwerk. ,,Iedere nuance die tot een andere interpretatie zou kunnen leiden is gebaseerd op onzorgvuldig woordgebruik. Onze excuses voor mogelijke misinterpretaties.”
Met dit laatste lijkt de oud-bankier te suggereren dat Caribisch Netwerk, onderdeel van en gefinancierd door de Nederlandse publieke omroep NTR, zijn woorden onjuist of onvolledig zou hebben verwoord. Het Antilliaans Dagblad vroeg de coördinator van Caribisch Netwerk Jean Mentens om een reactie, maar heeft daarop nog geen antwoord gekregen.
Volgens het bewuste artikel van Caribisch Netwerk zou Henriquez ook dit hebben gezegd: ,,Het is mij nog wel gelukt om van de vestiging die Ennia hier had een nv te maken, zodat de Centrale Bank van Aruba er meer grip op kreeg als toezichthouder.” Omdat Henriquez grote problemen had met de toenmalige Arubaanse regering, zo vervolgde het bericht, en zijn contract na een paar maanden zou aflopen, kon hij weinig meer doen. ,,Ansary had bovendien hele goede banden met de lokale politiek en met de ‘checks & balances’, dus ook de Centrale Bank zelf.”
Uiteindelijk verzocht Henriquez aan DNB in Nederland en de toenmalige verantwoordelijke Nederlandse minister om een onderzoek te doen naar de antecedenten van de Iraans-Amerikaanse zakenman. ,,Die liepen allemaal op niets uit. Ze zeiden: ‘Er valt niets te doen, het is afgeschermd, we komen er moeilijk doorheen’. En wat ze hadden wees volgens hen niet op malversatie of iets in die geest.”
Dat laatste geloofde Henriquez niet, zo berichtte Caribisch Netwerk. ,,Ik geloofde Nederland wel over het afschermen, want de macht van Ansary is heel groot. Dat betekent dat hij in staat is om informatiekanalen tegen te houden. Voor mij droop het er direct vanaf dat het niet goed zat.”
De huidige leiding van de CBA in Oranjestad, onder aanvoering van president Jane Semeleer, kwam eerder deze maand naar aanleiding van berichtgeving over Ennia onmiddellijk met een persbericht: ,,Ennia Aruba vormt onderdeel van de Ennia-groep. Ennia Aruba beschikt over zijn eigen beleggingen en kapitaal.”
Hoewel CBA op basis van haar geheimhoudingsplicht geen informatie over Ennia Aruba kan geven, hecht de CBA er waarde aan om het publiek te informeren dat zij strikt toeziet op naleving door de onder haar toezicht staande instellingen van de relevante wet- en regelgeving, aldus het persbericht. Dat besloot met de mededeling dat er ‘geen reden tot ongerustheid is’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).