Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Onderaannemer bij Aqualectra, Curaçao Industrial Services (CIS), gaat intern onderzoek doen naar fraude gepleegd door werknemers aan elektriciteitsmeters van Aqualectra.

aqualectra

Dat is door de manager Jeffrey Kusmus bekend gemaakt. Hij stelt tegenover deze krant het te betreuren dat het bedrijf op non-actief is gesteld en dat vele werknemers - ongeveer 40 werken er voor het nutsbedrijf - in onzekerheid thuis zitten en allemaal ‘gestraft’ worden voor de fouten van enkelen. Aqualectra zou acht werknemers verdenken van sjoemelen met de water- en elektriciteitsmeters. ,,Aqualectra is voor ons een goede opdrachtgever”, aldus de manager. Kusmus is het ook niet eens met de boete van 300.000 gulden die Aqualectra het bedrijf wil opleggen. ,,Want”, zo voert Kusmus aan, ,,de geleden schade wordt ook op de klanten verhaald, dus is het niet te begrijpen dat dit schadebedrag ook nog eens het bedrijf als geheel opgelegd wordt. Als we dit zouden moeten betalen, gaan we failliet.” Wat Kusmus het meest raakt is dat het bedrijf aansprakelijk gesteld wordt voor het in de fout gaan van medewerkers buiten de bedrijfsvoering om. Hij vindt daarom dat Aqualectra aangifte zou moeten doen bij het Openbaar Ministerie (OM).
,,We veroordelen alle betrokkenheid van onze werknemers bij criminele activiteiten en zullen ook zeker maatregelen treffen tegen deze werknemers als ons dit ter ore komt, maar een bedrijfseigenaar kan je daar niet persoonlijk of als bedrijf voor verantwoordelijk houden.” Kusmus vindt dat Aqualectra bovendien met sterker bewijs moet komen. In sommige gevallen gaat het om adressen waar familie van de werknemer woont, waarbij de meter dus ook niet op zijn naam staat. Ook zouden er CIS-werknemers bij betrokken zijn die niet voor Aqualectra werken, maar voor andere bedrijven waar CIS voor aangetrokken is zoals de Dokmaatschappij en de CRU. ,,Ik weet niet of je dan zomaar kan stellen of bewijzen dat de werknemer in kwestie in de fout is gegaan. Bovendien moet het mij van het hart dat ook bij Aqualectra zelf werknemers zijn die rommelen met meters.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).