Willemstad - Charles Cooper heeft definitief gebroken met oppositiepartij MAN, de sociaaldemocratische partij waar hij zo’n twintig jaar lid van was.

CooperDat heeft hij gisteren in een persconferentie bevestigd en nader toegelicht.
Cooper is naar eigen zeggen opgestapt omdat hij het niet eens is met de manipulaties van mensen rondom de politiek leider en fractievoorzitter Hensley Koeiman. Het meest recente voorbeeld daarvan is de manier waarop er deze maand een nieuw partijbestuur is gekozen.
Wat daar gebeurde was volgens Cooper ‘ongehoord, ongepast en niet conform de statuten’. In de persconferentie weigerde hij een aantal keer namen te noemen van de mensen die zich schuldig maken aan manipulaties. ,,Wanneer de lijst voor de komende verkiezingen bekend wordt gemaakt, zal duidelijk worden wie deze mensen zijn”, aldus Cooper. Het opgestapte lid beaamde wel dat het dezelfde mensen zijn die in het verleden hem niet langer als politiek leider wilden hebben. Vandaag of morgen zal hij de breuk met de partij officieel aan de Statenvoorzitter melden. Cooper behoudt zijn zetel in de Staten. Hij herhaalde tijdens de bijeenkomst een aantal keer dat de zetel van hem is; bij de Statenverkiezingen van 2012 behaalde hij 3.236 stemmen. ,,Het zijn mijn stemmen en van de groep van zestien.” Deze groep van zestien bestaat uit prominente MAN-leden als Urvin Macaay en de voormalige partijvoorzitter Everardus ‘Efi’ van der Meent. Macaay was bij de bestuursverkiezingen van deze maand in de race voor het voorzitterschap, maar verloor van Emil Walle.

Na de bestuursverkiezingen vorige week verklaarde het opgestapte lid op de radio dat hij door twee politieke partijen was benaderd. Hem was een plek als nummer twee op de lijst aangeboden. Volgens geruchten zou het om MFK van Gerrit Schotte en de partij Kòrsou di nos tur van Amparo dos Santos gaan. In de ontmoeting met de pers hield de voormalige MAN-minister de politieke kaarten nog stevig tegen de borst. ,,Alle opties staan nog open en er is nog geen keuze gemaakt”, zo stelde hij. Er moet eerst overlegd worden met het thuisfront, met pastoor Juano Coco en de groep van zestien die ondertussen zo’n dertig leden telt. Ook is het niet uitgesloten dat hij samen met de groep van ontevreden MAN-leden een nieuwe partij opricht. Er vindt binnenkort een uittocht van leden plaats, zo voorspelde hij. Leiders uit Bándabou en Souax hebben aangekondigd dat zij de partij ook gaan verlaten.
Het opgestapte lid koestert geen wrok naar de huidige politieke leider. Koeiman werd omschreven als de leider die inclusief denkt en iedereen erbij wil betrekken. Toen Koeiman politiek leider werd, was het bekend dat hij een paar ‘tekortkomingen’ had. Deze tekortkomingen waren weliswaar geïdentificeerd, maar de leider is niet begeleid.
Cooper stapt op nadat hij naar eigen zeggen drie keer hard aan de bel trok over de gang van zaken bij de bestuursverkiezingen. Bij al die keren kwam er geen reactie vanuit de partij.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).