Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering van Curaçao heeft twijfels over de claims en extra kosten die bouwbedrijf Ballast Nedam heeft opgevoerd bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

hno
De bedragen zijn nimmer onderbouwd en er missen bovendien over de jaren 2013 en 2014 jaarverslagen die niet zijn ingediend, laat staan gecontroleerd of aangenomen. ,,Verantwoordelijke coördinator Sona is al herhaalde malen hierop gewezen en naar gevraagd”, aldus de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Siegfried Victorina (PS) gisteren in de Staten.
Het is bovendien niet duidelijk wie deze mogelijke kosten zou moeten betalen. ,,Is dit Sehos, Berenschot, Sona of de regering?”, aldus de GMN-minister. Ook de aangekondigde bouwachterstand wordt betwijfeld. Victorina: ,,Berenschot en Ballast spreken over een bouwachterstand van acht maanden, waarbij het HNO in mei 2018 klaar is. Ook dit is niet overtuigend bewezen en ik denk dat de bouw eerder dan mei 2018 gereed zal zijn. Er is ook geen reden voor achterstand.”
Om al deze twijfels weg te nemen heeft de regering het Belgische bedrijf VK Architects & Engineers in de arm genomen om het bouwproject HNO op onafhankelijke wijze te evalueren. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met het geven van advies en bijstaan met de nodige ‘knowhow’ bij bouwprojecten op het gebied van zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, zo is uit de website op te maken. Het bedrijf zal drie gebieden evalueren. Ten eerste de contracten tussen de regering en projecttrekker Sona, tussen Sona en Berenschot en tussen Sona en bouwbedrijf Ballast Nedam. Dit bedrijf is nu overgenomen door het Turkse bouwbedrijf Renaissance Construction. Ten tweede zal het bouwproces geëvalueerd worden en ten derde het transitieproces van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar HNO. ,,Belangrijk is om zicht en duidelijkheid te krijgen over de extra kosten die Ballast meent gemaakt te hebben of te moeten maken en de al ingediende claims. We hebben nimmer een onderbouwing van deze extra kosten en claims gezien en de regering heeft dan ook niets betaald. We hopen dat de evaluatie meer duidelijkheid zal brengen”, aldus Victorina in de Staten. Ten aanzien van de bouwachterstand stelt hij: ,,Laat ik beginnen met te stellen dat ik er geen enkele twijfel over heb dat HNO niet afkomt. Het nieuwe ziekenhuis komt er zeker, dat is door alle betrokkenen zo uitgesproken. De eerste indruk van Renaissance Construction is dat het project eerder klaar is dan de aangekondigde mei 2018. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, heeft het bedrijf met wereldwijd 40.000 werknemers veel ervaring met ziekenhuisbouw en grote projecten. Renaissance Construction heeft alles overgenomen van Ballast Nedam, dus ook de eerder overeengekomen contracten, met daarin het onderhoud na oplevering.”
VK Architects & Engineers is al twee keer op Curaçao geweest. De evaluatie is begonnen met het eerste bezoek op 30 mei. De vertegenwoordigers zijn een week gebleven. Ook op dit moment zijn zij hier. Er is met alle betrokkene gesproken en zeker 2.000 documenten zijn doorgenomen. Ook in Nederland zullen er nog enkele gesprekken plaatsvinden en de Belgen verwachten op 30 augustus uiterlijk de evaluatie afgerond te hebben. De Staten zullen van deze evaluatie op de hoogte gesteld worden, zo belooft de minister.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.