Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het bestuur van stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) betreurt het ten zeerste dat in Nederlandse berichtgeving de suggestie wordt gewekt dat er sprake zou zijn van verdwenen geld of van onregelmatigheden bij het pensioenfonds. ADletters logo ,,Hoewel het vervelend is dat er nog niet met zekerheid is vastgesteld wat de pensioenopbouw is, is men het geld geenszins ‘kwijt’”, aldus PCN.
Dat er geld verdwenen zou zijn en dat er gefraudeerd is, is door de Nederlandse politieke partij 50Plus publiekelijk aangekaart. De partij deed dit nadat verschillende gepensioneerden de partij tijdens een bezoek aan Caribisch Nederland benaderd hadden om hun beklag te doen over het feit dat zij over de periode vóór 10 oktober 2010 geen pensioen ontvangen. CPN in een reactie naar 50Plus hierop: ,,Ondanks de geconstateerde administratieve tekortkomingen, heeft het bestuur tot zover geen aanleiding gehad om te vermoeden dat er sprake is van onregelmatigheden of kwade opzet.” Uitgelegd wordt dat PCN de pensioenregeling van werknemers werkzaam zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius in de sectoren overheid en onderwijs, na 10 oktober 2010 heeft overgenomen van het voormalige Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (Apna).
De Nederlandse Staat heeft aan PCN gevraagd om ook de pensioenen over de periode vóór 10 oktober 2010 uit te voeren. Nu wil het geval dat er bij een groep personen over de periode vóór 10-10-'10 onduidelijkheden zijn opgetreden, die PCN met de grootste zorgvuldigheid probeert in kaart te brengen.
50Plus heeft gesteld dat er bij 2.000 personen onregelmatigheden zijn aangetroffen. PCN hierover tegenover het Antilliaans Dagblad: ,,Het gaat in dit geval om een klein deel van de totale deelnemers van PCN. Bij het merendeel van de deelnemers is alles correct, zowel de opbouw in het verleden als de opbouw vanaf 10-10-'10. Vanaf 10-10-'10 is alles sowieso perfect.” Het moet PCN dan ook van het hart dat 50Plus ‘ook objectief bezien, de problemen nogal gechargeerd stelt’. Het geld is niet kwijt, zo wordt aangevoerd. En verder: ,,Het zou ook niet correct zijn om een pensioen vast te stellen om ons ervan af te maken, terwijl hier dan fouten in zitten. Er zijn, ook in onze jaarverslagen, opmerkingen over gemaakt. De problematiek is dus ook geenszins ‘nieuw’, noch door ons achtergehouden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.