Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het eerder door het Hof aangestelde lid Robert Pietersz van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) was en is nog gewoon in functie.

pietersz
Dat heeft de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Evert Jan van der Poel, aan de ministers van Financiën van beide landen laten weten. Het blijkt dat over deze kwestie onlangs gesprekken zijn gevoerd door de Hof-president met de ministers José Jardim van Curaçao (die namens de eenmansfractie van het Statenlid Glenn Sulvaran deel uitmaakt van de regering) en Richard Gibson van Sint Maarten.
Daarbij ging het over de benoemingstermijn van Pietersz als RvC-lid van de CBCS. Pietersz werd op 26 maart 2012 benoemd als tijdelijk commissaris; totdat beide landen in een definitieve benoeming in de vacature van commissaris zullen voorzien.
Onlangs verschenen in lokale Papiamentstalige media onbevestigde berichten dat Jardim van oordeel zou zijn dat de termijn van Pietersz na vier jaar, per 26 maart 2016, zou zijn verstreken en dat hij Pietersz dus niet langer in functie zou zijn. Hof-president Van der Poel maakt echter zeer duidelijk dat ‘de heer Pietersz ook na 26 maart 2016 als de door de president van dit Hof benoemde tijdelijk commissaris in functie is gebleven’.
Anders dan voor de benoeming van ‘gewone’ commissarissen op voordracht van de regeringen van de landen, die tot vier jaar is beperkt, geldt dat de tijdelijkheid van de door het Hof benoemde RvC-lid uitsluitend afhankelijk is van de vervulling van de vacature.
Daarbij zal de verwachting zijn geweest dat de landen in staat moeten zijn binnen een redelijke termijn alsnog in de vacature te voorzien, aldus Van der Poel. Maar dat het ook niet kon worden uitgesloten dat een ontstane impasse gedurende vele jaren kan voortduren.
Al met al betekent dit dat de benoemingstermijn van Pietersz gewoon wordt voortgezet en dat zowel Jardim als Gibson en alle andere betrokken hiermee moeten leven. In politiek Willemstad wordt dit gezien als een gevoelige tik voor Jardim. De RvC bestaat nu uit plaatsvervangend voorzitter Pietersz, de door Sint Maarten voorgedragen Hubert Lopez en de door Curaçao voorgedragen commissaris Tom Kok.
Kok zou binnen de Raad alleen staan tegenover Pietersz en Lopez. De laatste twee waren het bijvoorbeeld grondig oneens met het kort geding dat vorig jaar een deel van de RvC (waar Kok toe hoorde) tegen de voltallige Raad van Bestuur (directie) was gestart, maar waarover later - na bemiddeling - overeenstemming was bereikt en het geding werd beëindigd.
Statenlid Sulvaran reageerde gisteren furieus op het optreden van CBCS-president Emsley Tromp tijdens diens persconferentie maandag en stelt dat Tromp in wezen niet anders is dan de veroordeelde parlementariër Gerrit Schotte (MFK). Tromp wijst Kok, zonder hem bij naam te noemen, aan als aanstichter van een lastercampagne.
En, hoewel ook niet bij naam genoemd, zou Sulvaran tot de politici behoren die volgens Tromp onder de vorige directie van de Girobank een lening kreeg die hij niet terugbetaalde of hoefde terug te betalen. Daar kwam een einde aan toen voor Giro de noodregeling werd toegepast. Het is nog altijd onbekend waar Financiënminister Jardim staat in deze politiek geladen kwestie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).