Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Centrale Bank-president Emsley Tromp heeft in het weekend aangekondigd later vandaag een persconferentie te geven, waarin hij uitgebreid zal ingaan op de publicaties in Het Financieele Dagblad (FD) de afgelopen dagen en waarbij hij alle vragen zal beantwoorden. Tromp
Hij wilde gisteren nog niet ingaan op wat hij van plan is te verklaren, wel stelt Tromp in het verleden vaker te hebben aangegeven dat hij de gelegenheid had willen hebben om in te gaan op de speculaties en soms zeer verstrekkende verwijten aan zijn adres, zoals met betrekking tot zaken zoals vermeld in het Rekenkamerrapport, het PwC-onderzoek en andere zaken. De verwachting is dat Tromp vanmiddag die tekst en uitleg zal geven.
Zaterdag stuurde de afdeling Bedrijfscommunicatie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de uitnodiging voor de persconferentie voor 15.00 uur vandaag uit. Die zaterdag publiceerde het FD opnieuw een uitvoerig artikel over het financiële toezicht op Curaçao, nadat deze Nederlandse krant op vrijdag al een stortvloed aan berichten de wereld instuurde, met name over verzekeringsmaatschappij Ennia maar ook over de integriteit van de CBCS.
,,De korte lijntjes van centrale bankier Emsley Tromp”, stond er zaterdag in de kop. ,,Op het eiland wordt al jaren gesproken over nauwe banden van Tromp met sleutelfiguren waarop hij toezicht moet houden”, aldus het FD die verwijst naar onder meer de strafzaak rond John Deuss, de Nederlandse oliebaron en voormalig eigenaar van de First Curaçao International Bank (FCIB). Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) had Deuss een ‘zeer korte lijn’ met de bankpresident, zo herhaalt FD.
,,Korte lijntjes heeft Tromp ook met Hushang Ansary”, door het FD ‘de machtigste figuur uit de financiële wereld op de Antillen’ genoemd. ,,De multimiljonair Ansary kreeg groen licht van Tromp voor een handvol belangrijke overnames, waarmee hij een spin in het web werd van de financiële sector in de regio.”
De Nederlandse krant vermeldt niet om welke financiële instellingen het gaat, maar het betreft - zoals alom bekend - verzekeraar Ennia, de commerciële bank Banco di Caribe en Nibanc (National Investment Bank). Alle drie waren een decennium geleden zeer naarstig opzoek naar kopers. Het is overigens de vraag of Ansary werkelijk ‘de spin in het web is’ van de financiële sector op Curaçao. Zo is de MCB (Maduro & Curiel’s Bank) - niet in handen van Ansary - in alle opzichten de grootste bank van Curaçao en de Dutch Caribbean en dus ook veel groter dan bijvoorbeeld Banco di Caribe.
De onderkop van het artikel in FD luidt als volgt: ,,’Keizer van Curaçao’ mag van de rechtbank ‘corrupt’ worden genoemd”. Dit heeft te maken met een vonnis van alweer twee jaar geleden en betreft dus in feite oud nieuws, want al in januari 2014 berichtten alle lokale media erover. Namelijk dat Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) in de rectificatiezaak die Tromp tegen de stichting van onder andere de advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Chester Peterson wegens ernstige aantasting in zijn eer en goede naam had aangespannen niets hoefde recht te zetten en de CBCS-president zelfs ‘corruptieve handelingen’ mocht verwijten.
Dat bleek uit een vonnis van rechter Beukenhorst, die met betrekking tot het begrip ‘corruptieve handelingen’ verwees naar de woorden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; dat in de context van een verhit publiek debat over zaken van algemeen belang ‘a degree of exaggeration should be tolerated’ en dat de uitingsvrijheid zich ook strekt tot uitingen ‘that offend, shock or disturb’. Het recht op vrijheid van meningsuiting moest volgens de rechter ook hier de doorslag geven en daarom werden de gewraakte uitlatingen - ‘corruptieve handelingen’ - in dit verband niet onrechtmatig geacht.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.