Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Raadslieden worden in een ledenvergadering van de Orde van Advocaten van 14 juni aanstaande opgeroepen om met ingang van donderdag 16 juni tot en met zondag 19 juni geen piketdiensten te doen.

vrouwejustitia

Dat staat in een brandbrief die deken Rogier van den Heuvel namens de Orde naar minister Nelson Navarro van Justitie heeft verzonden. Het Antilliaans Dagblad is in het bezit van een kopie hiervan. Het bestuur van de Orde gaat de leden in de komende vergadering ook oproepen om de acties frequenter en over langere periodes te houden. De acties gaan door ‘totdat het wetgevingstraject voor een nieuwe Advocatenlandsverordening daadwerkelijk is voortgezet, de paniekknoppen in alle spreekruimtes van het SDKK en cellencomplexen functioneren en voor alle toevoegingszaken (op elk rechtsgebied) voorzien is in een reële vergoeding en automatische jaarindexering’, zo staat in de brandbrief vermeld. De brief vermeldt ook dat er in het verleden vaker vergeefs is geprobeerd om met de minister over de aandachtspunten te beraadslagen. Op 13 juni heeft de Orde nog wel een afspraak met minister Navarro, zegt Van den Heuvel.
De pijnpunten van de advocaten worden in de brief afzonderlijk behandeld. Een medewerker van de minister informeerde een raadsvrouw dat er paniekknoppen in het SDKK waren geïnstalleerd. Deze bleken echter bij controle door advocaten niet te werken. In de vrouwenvleugel zijn er zelfs geen paniekknoppen aangebracht. Het personeel bij het SDKK is ook niet op de hoogte van de paniekknoppen. Bij Rio Canario en Barber zijn er in de cellencomplexen nog geen knoppen geïnstalleerd.
De piketvergoeding en bijstand bij politieverhoren moeten aangepast worden. ,,De verhoging van de vergoeding voor de gefinancierde rechtshulp kan in redelijkheid niet langer worden uitgesteld. Eerder is gesproken over een verhoging van 900 naar 1.000 gulden om de inflatie van de afgelopen jaren te dekken.” De juridische procedures worden complexer, goede rechtsbijstand is een kwestie van maatwerk, zo wordt in de brief betoogd. Maar de advocaten die op basis van een toevoeging werken, krijgen desondanks geen vergoeding die de kosten dekt om het maatwerk te leveren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).