Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gerecht verklaart zich onbevoegd om een oordeel te vellen over de ‘bezwaren’ of ‘zienswijzen’ tegen de plannen voor Oostpunt, omdat deze zienswijzen of bezwaren niet vallen binnen een officiële bezwaarprocedure.

oostpunt

Dat blijkt uit drie vonnissen die gisteren gewezen zijn.
Alle drie waren gericht tegen de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en als belanghebbende de familie Maal. Verschillende organisaties en personen reageerden op de ‘concept-Landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP)’ (Lv-Oostpunt). De rechtszaken waren aangespannen door marien biologisch onderzoeksinstituut Carmabi, Adriaan van der Hoeven en (als derde partij) de organisaties Amigu di Tera, Fundashon Pro Monumento, Curaçao Footprint Foundation, Green Force en Fundashon Defensa Ambiental.
Alle drie de partijen hebben in hun pleidooien aangevoerd dat zij in 2012 bezwaar hebben gemaakt of hebben mogen maken tegen het wijzigingsbestemmingsplan EOP Oostpunt. Maar, zo legt de VVRP-advocaat Rob Blaauw nader uit, zij zijn daarbij voorbij gegaan aan het feit dat na 10 oktober 2010 de bezwaarprocedure zoals die voorheen gold bij wijzigingen in het EOP, is komen te vervallen. ,,Het is niet meer de Eilandsraad die beslist op wijzigingen in het EOP, maar het zijn de Staten die dit na 10 oktober 2010 doen. Op beslissingen van de Eilandsraad kon bezwaar aangetekend worden en de gang naar de LAR-rechter (Landsverordening administratieve rechtsspraak) was ook mogelijk. Maar de LAR-rechter kan niet ingeschakeld worden bij beslissingen van de Staten. Om de belangengroepen toch enige inspraak te bieden is hun de gelegenheid gegeven hun zienswijzen op papier te zetten, zonder dat hier sprake is van een officiële bezwaarprocedure. In de huidige Lv-Oostpunt is met deze zienswijzen rekening gehouden maar niet met álle zienswijzen.”
Het gerecht begint in het vonnis dan ook met te stellen: ,,Eiseressen hebben gesteld dat zij bezwaar hebben gemaakt tegen het wijzigingsplan. Naar het gerecht begrijpt wordt hiermee het concept van de ‘Landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het EOP’ bedoeld. Die concept-landsverordening is geen beschikking in de zin van de LAR.” Dat brengt op haar beurt weer met zich mee dat de schriftelijke reactie van de drie groepen in 2012 niet gezien kunnen worden als een bezwaarschrift. Het aanbieden van de concept-Lv-Oostpunt door de VVRP-minister kan dan ook niet beschouwd worden als een beschikking. In alle drie de gevallen ‘verklaart het gerecht zich onbevoegd om kennis te nemen van het beroep’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).