Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De hoogte van de meerkosten voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is onduidelijk.

victorina

De bedragen fluctueren en zijn slecht onderbouwd. Dat zei minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren in de Staten.
De Statenleden hadden gehoopt meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen rond de bouw van HNO, in het vervolg op de vergadering van 19 april. Maar minister Victorina moest op de belangrijkste vragen een antwoord schuldig blijven en gaf aan dat er veel verwarring en onduidelijkheid bestaat over wie waarvoor verantwoordelijk is wat betreft de overgang naar het nieuwe ziekenhuis en over een mogelijke claim van bouwer Ballast Nedam.
Voor de bouw van HNO is 421,8 miljoen gulden begroot. Deze krant berichtte begin april dat Stichting Ontwikkeling Sona extra geld had gevraagd ter dekking van de meerkosten van ruim 78 miljoen gulden. Pas na een tussentijdse evaluatie, zal de regering daarover beslissen. Daarover kon minister Victorina gisteren weinig zeggen, behalve dat het onderzoek ‘volgende week begint’. De onafhankelijk deskundige moet onder andere opheldering geven over de steeds wisselende bedragen die naar buiten komen wat betreft meerwerk. Het gaat dan om een claim voor vertragingsschade -
HNO zou in 2017 klaar moeten zijn, maar dat wordt naar verwachting mei 2018 - en de extra kosten voor het verleggen van de Hamelbergweg, het Schuifplan tijdelijke voorzieningen en invoerrechten voor materialen. Het totaal van de extra uitgaven dat hij in rapportages tegenkomt varieert volgens Victorina van 87 miljoen gulden in november vorig jaar, naar 58,6 miljoen in januari dit jaar tot 78 miljoen in maart. Bovendien is niet duidelijk wie, wat verschuldigd is en waarvoor. ,,Het is verwarrend en er is gebrek aan transparantie. Daarom is het nodig dat een onafhankelijk deskundige een analyse maakt van de situatie.”
Ook bestaat er volgens de GMN-minister onduidelijkheid over de samenwerking tussen de overheid, Usona/Berenschot (de uitvoeringsorganisatie van Sona) en het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). De drie partijen tekenden september 2013 een Memorandum of Understanding. ,,Dit is eigenlijk de juridische constructie van het project”, zegt Victorina. ,,Dat loopt niet goed. Er bestaat veel verwarring over wie, waarvoor verantwoordelijk is.” De minister zegt steeds meer klachten te horen over de communicatie tussen Usona/Berenschot en de andere stakeholders. Dan gaat het om vaak wisselend personeel en gebrek aan transparantie. ,,Een vorm van irritatie. Dat is geen goed signaal.”
De stichting Sehos wordt na de transitieperiode de exploitant van HNO. De overgang van personeel van en andere onderdelen naar het nieuwe ziekenhuis gebeurt door een team met drie leden van Sehos en drie van Usona/Berenschot.
Verschillende Statenleden uit de oppositie reageerden geschokt op de beantwoording van hun vragen door minister Victorina. Zij hebben het gevoel dat de minister de regie kwijt is over het project, maar geven hem nog een laatste kans om in een volgende vergadering wel met alle informatie op tafel te komen en duidelijk aan te geven wanneer de tussentijdse evaluatie klaar is. De openbare vergadering van de Staten werd na bijna vijf uur geschorst ‘tot een volgende oproep’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).