Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curoil, de overheids-nv die verantwoordelijk is voor de distributie van brandstofproducten, heeft in 2015 een winst geboekt van 49,2 miljoen gulden. Curoil
Het positieve resultaat is voor een groot deel het gevolg van verkopen op de internationale markt, zoals gebeurt door middel van bunkering. Zo heeft Curoil gisteravond bekendgemaakt. De winst is nodig om te kunnen blijven investeren in continuïteit en groei, aldus Curoil, dat wordt geleid door directeur Yamil Lasten.
De Code Corporate Governance schrijft voor dat overheids-nv’s uiterlijk eind mei de jaarcijfers moeten indienen. In het geval van de brandstofleveranciers is dit medio mei gebeurd en aangeboden aan de aandeelhouder.
Tegelijkertijd ging een exemplaar ook naar de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC), Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en het College financieel toezicht (Cft). De jaarrekening van Curoil kreeg een goedkeurende verklaring van KPMG.
De groep bedrijven wordt gevormd door Curoil (Curaçao Oil) nv, Curaçao Gas (Curgas) nv, Curoil Gasstation nv, Curoil Bonaire nv en Curoil Aruba Freezone nv. De winst is door deze ondernemingen gezamenlijk gerealiseerd.
Ondanks de substantiële daling van de wereldolieprijs en strengere milieuvoorschriften, hebben vooral de inspanningen op de internationale markt bijgedragen aan het winstcijfer. Zo is voor bunkering de marge op low sulphur diesel (LSD) gestegen. LSD wordt overigens eerst geïmporteerd door Curoil.
De overheids-nv staat ook stil bij het aandeel van Curoil in de landsinkomsten, namelijk circa 101 miljoen gulden. Het gaat dan om 11 miljoen aan winstbelasting, 15 miljoen aan dividend en 27 miljoen aan omzetbelasting, plus 48 miljoen aan accijns (de laatste twee worden overigens betaald door de consument als hij benzine, diesel of andere brandstofproducten van Curoil afneemt).
Curoil vierde vorig jaar het 30-jarig bestaan. Na het vertrek van Shell en de overname van de raffinaderij door overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) werd Curoil opgericht. Het afgelopen jaar verstrekte het bedrijf circa anderhalf miljoen aan maatschappelijke doelen en projecten. Dat doet Curoil naar eigen zeggen in het kader van Corporate Social Responsibility.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.