Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De pressiegroep Clean Air Everywhere (CAE) start een bodemprocedure tegen het land Curaçao over naleving van de normen voor uitstoot door bedrijven in het Schottegatgebied.

cae

Die moeten volgens woordvoerder Marc Verkade ‘direct worden gehandhaafd’, met name wat betreft de zogenoemde groene smurrie. Na de bodemprocedure ligt de weg open naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, aldus Verkade.
Samen met de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) was CAE een van de indieners van een kort geding over de luchtvervuiling, waarin na enkele keren uitstel in november 2015 uitspraak is gedaan. De overheid kreeg toen van de rechter het voordeel van de twijfel, omdat ze ‘goed op weg was’.
Volgens CAE werd direct na die uitspraak gestopt met uitvoering van de naar voren gebrachte punten, zoals het onderzoeken van de groene substantie, het opzetten van extra luchtmeetpunten, het terugdringen van de uitstoot, onderzoek naar de gezondheid van mensen onder de rook van de Isla, het informeren van de bevolking en het handhaven van de uitstootnormen.
CAE benadrukt dat de Europese Rechten van de Mens ook gelden voor Curaçao. De overheid moet op basis daarvan zorgen voor een veilige leefomgeving en moet de gezondheid van haar bevolking respecteren. Maar dat gebeurt niet. ,,Ook een motie van de Tweede Kamer waarin wordt aangedrongen bij de Curaçaose overheid om de uitstoot maximaal te beperken wordt door de overheid van Curaçao naast zich neergelegd. De luchtmetingen laten zien dat de uitstoot van SO2 erger is dan ooit en sociale media laten zien dat de uitstoot van de giftige groene substantie met daarin onder andere vanadium, nikkel en chroom onverminderd doorgaat”, stelt de groep.
De giftige uitstoot kost elk jaar tientallen mensen het leven, aldus CAE. De stichting gaat met vertrouwen de procedure in en zegt dat de rechter ook zal inzien dat de mensenrechten door de overheid van Curaçao met voeten worden getreden en ze geen enkele intentie toont om op te komen voor de gezondheid van haar bevolking onder de rook van de Isla.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.