Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het nog splinternieuwe datacenter Ctex heeft onder aanvoering van ex-ceo Anthony de Lima niet alleen enorme schulden opgebouwd, maar ook voor derden aanzienlijke schulden achtergelaten.

ctex
De kans is zeer groot dat de concurrente crediteuren, waaronder leveranciers, niets meer van hun geld terugzien. Dit kan worden opgemaakt uit het verslag van de bewindvoerder van Curaçao Technology Exchange nv, dat in december 2015 surseance van betaling werd verleend.
Wat er nog geveild zal worden aan roerende zaken zal volledig toekomen aan de bank, zo is de verwachting. Daarmee blijft er niets over voor de overige schuldeisers, lijkt het. Ctex had ten tijde van de indiening van haar verzoek tot verlening van surseance een schuld aan de concurrente crediteuren van ruim 9,5 miljoen gulden. Het verlies van Ctex over 2015 bedroeg 4,3 miljoen gulden.
Hoewel De Lima begin vorig jaar werd ontslagen wegens een ‘ernstige vertrouwenscrisis’ tussen de toezichthoudende general board en hem als ceo, zijn de meeste tekorten en schulden ontstaan in de periode dat hij bij Ctex op vrijwel alle niveaus aan de touwtjes trok.
De vordering van AIB Bank (Aruban Investment Bank), agent van het consortium banken dat Ctex heeft gefinancierd, bedroeg volgens het verslag van de bewindvoerder 32 miljoen dollar (57 miljoen gulden). Die wordt gedekt door - in eerste instantie - een eerste en een tweede hypotheek, alsmede - in een later stadium - door een pandakte op de aandelen en nog eens een pandakte op de vorderingen en roerende zaken van Ctex.
De openbare verkoop van het gebouw, het onroerend goed, van Ctex begin maart 2016 heeft een veilingopbrengst opgeleverd van 25 miljoen dollar (45 miljoen gulden). De vordering van de banken bedraagt na de verrekening van deze opbrengst per saldo nog 7 miljoen dollar.
In het verslag van de bewindvoerder, advocaat Arnold Huizing, staat niet welke banken en financiële instellingen destijds betrokken waren bij het optuigen van de financiering van Ctex. Dat zijn echter Orco Bank, Maduro & Curiel’s Bank, Obna (Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen), APC (Algemeen Pensioenfonds Curaçao), Girobank, Aruba Bank en PSB Bank (Postspaarbank).
Girobank is naast kredietverstrekker ook aandeelhouder in Ctex, evenals UTS. Het telecombedrijf heeft vorig jaar de banklening tegen een forse korting overgenomen en was ook de koper van het Ctex-gebouw te Mahuma. Dat gebeurde met behulp van UTS-dochteronderneming E-Powerhouse.
De nieuwe eigenaar van het Ctex-gebouw is volgens de bewindvoerder voornemens een bod op de lopende Ctex-contracten met derden te doen. Dat bod was ten tijde van het opstellen van het verslag aan rechter-commissaris Sijsma echter nog niet ontvangen.
Ctex heeft, nadat door enkele leveranciers haar faillissement was aangevraagd op 10 december 2015, een verzoek tot verlening van surseance ingediend. Dit werd op 11 december verleend. Inmiddels blijkt de staat van de boedel zodanig te zijn dat handhaving van de surseance ‘niet langer wenselijk is’. Aldus het verslag. ,,Het gebouw waarin Ctex is gevestigd is verkocht en de onderneming van Ctex wordt niet voortgezet.”
De bewindvoerder zal het gerecht daarom verzoeken de aan Ctex verleende surseance in te trekken en het faillissement van Ctex uit te spreken. Navraag bij Huizing & Huizing Advocaten leert dat dit laatste nog niet heeft plaatsgevonden, maar zal dit naar verwachting zeer spoedig gebeuren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).