Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De media op Curaçao zijn niet in staat om hun rol als waakhond ten opzichte van de overheid en de andere machtige actoren in de samenleving adequaat te vervullen. Dat constateert Unesco na twee jaar onderzoek.

unescomedia

Gisteravond presenteerde Renske Pin die het onderzoek leidde de resultaten van de evaluatie van de ontwikkeling van de media op Curaçao op basis van de ‘Media Development Indicators’ van Unesco. Dat deed zij in het bijzijn van Unesco-directeur en vertegenwoordiger Katherine Grigsby, secretaris-generaal van de Curaçao National Commission for Unesco Marva Brown en minister van Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur Irene Dick.
Curaçao is het eerste land in het Caribisch gebied waar een dergelijke evaluatie op basis van de ‘Media Development Indicators’ van Unesco werd uitgevoerd. Unesco ziet een belangrijke rol weggelegd voor de media in het ondersteunen van de democratie in een land en het ontwikkelen van de mens. ,,Vrije, onafhankelijke en pluralistische media stellen burgers in staat om geïnformeerde keuzes te maken en om actief deel te nemen aan democratische processen.”
Maar er ontbreekt nog van alles in het medialandschap van Curaçao, een onafhankelijke mediaraad bijvoorbeeld, een vakbond en opleidingsmogelijkheden voor journalisten, een mediawet en garanties voor een onafhankelijke redactie. ,,Veel heeft te maken met de kleinschaligheid van Curaçao”, relativeerde Pin de resultaten van haar onderzoek. In het rapport zijn de 12 belangrijkste aanbevelingen opgenomen die veelal een nieuwe aanpak van de overheid vragen, bijvoorbeeld waar het gaat om het vrij beschikbaar stellen van informatie, het opleiden van burgers tot kritische mediagebruikers en het in de wet waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid van commerciële, politieke en andere invloeden. Maar ook de media zelf moeten aan de bak, bijvoorbeeld als het gaat om duidelijkheid over redactionele bijdragen en advertenties en het opstellen van een redactiestatuut.
Het evaluatieonderzoek was mogelijk dankzij de financiële steun van het International Programme for the Development of Communication van Unesco en het Bureau Telecommunicatie en Post. Het volledige rapport is te vinden op de website van Unesco.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).