Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In de Staten is gisteren een motie aangenomen waarmee de regering wordt opgedragen binnen drie maanden tijd de juridische stappen te bestuderen die ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat een veroordeeld Statenlid in de toekomst meteen wordt geschorst, totdat het vonnis onherroepelijk is. Statenlid
Tevens wordt met de motie het gedrag van Statenleden dat tot een veroordeling leidt, afgekeurd.
Bij de vergadering was de MFK-fractie - waar de vergadering om draait - niet aanwezig. Van elke fractie mocht een lid het woord voeren. Alex Rosaria (PAIS) was als eerste aan de beurt en gaf aan hoe belangrijk integriteit is voor politici en de politiek. ,,In ons democratisch systeem heeft het volk tijdelijk haar macht en autoriteit aan het parlement. Het is heel belangrijk hoe wij als Staten hiermee omgaan. Integriteit is meer dan de wet naleven. Integriteit heeft te maken met normen en waarden, met fatsoen, gedrag en het weten wat goed is en wat slecht. Dat zijn dingen die nooit in de wet kunnen worden opgenomen.”
Daarom was het volgens de PAIS-leider gisteren zo belangrijk te praten over de situatie waar de Staten zich momenteel in bevinden, waarbij een Statenlid dat veroordeeld is, weigert terug te treden. ,,We weten dat we iemand niet kunnen forceren afstand te nemen van de Staten. Maar als je hoort wat er onder de politici en het volk leeft, komen we tot de conclusie dat hier verandering in moet komen. Het is niet acceptabel dat een Statenlid dat veroordeeld is voor corruptie gewoon als Statenlid aanblijft. Dit orgaan dient ter controle dat anderen de wet naleven en nu maakt iemand deel uit van dit orgaan die zelf de wet niet naleeft.”
Zowel Rosaria als MAN-leider Hensley Koeiman blikte terug op de gouden kans waar Curaçao in 2009 voor heeft gestaan, maar waar toen geen gebruik van is gemaakt, namelijk om in de Staatsregeling op te nemen dat een veroordeeld Statenlid direct wordt geschorst. ,,In 2009 hadden we de kans hier verandering in te brengen. Door gemakzucht hebben we dat toen niet gedaan. Laten we nu niet dezelfde fout begaan. We hebben gezien wat de gevolgen zijn”, zo gaf de PAIS-voorman aan. En Koeiman: ,,Als we de motie in 2009 hadden aangenomen, waren we hier vandaag niet. Maar goed, we zijn consistent en blijven bij het standpunt dat een verdachte terug moet treden.”
Pueblo Soberano was bij de vorige Statenvergadering over dit onderwerp niet op komen dagen. Als reden hiervoor gaf PS-leider Jaime Córdoba toen te kennen dat oud-premier Gerrit Schotte (MFK) hoger beroep had aangetekend in de zaak Babel en dat de uitkomst hiervan eerst moet worden afgewacht, voordat de Staten een oordeel vellen. Gisteren was de PS-fractie wel aanwezig, met uitzondering van Melvin ‘Mac’ Cijntje. Namens de PS voerde Sherwin Leonora het woord. Ook hij benadrukte het belang van integriteit van de Staten. ,,Zelfs op de werkvloer heeft de werkgever regels hoe om te gaan met werknemers die de wet niet naleven. De Staten is niet anders. De Staten is het hoogste orgaan in de trias politica en we moeten de integriteit van dit instituut boven alles waarborgen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).