Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling heeft zijn ministerie opgedragen de effectiviteit en de functionaliteit van het moratorium op toko’s en minimarkets te evalueren.
Dit is geen individuele actie maar onderdeel van het overheidsbeleid om zo veel mogelijk ‘red tape’ te reduceren. Ook past een moratorium niet bij het onlangs door de Raad van Ministers goedgekeurde voorstel tot oprichting van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), die over eerlijke concurrentie en marktwerking moet gaan waken, aldus de minister.
,,Het moratorium op door vreemdelingen op te starten toko’s en minimarkets is in oktober 2014 ingegaan en loop tot 31 december 2016”, licht Rhuggenaath toe in een gesprek met deze krant. ,,Tot dan blijft het moratorium gewoon van kracht. Maar ik heb wel een commissie binnen MEO gevraagd het moratorium te evalueren. Is het effectief én is dit het juiste middel?” Rhuggenaath doelt hierbij op een van de aanleidingen van het moratorium op Chinese toko’s, zoals deze in de volksmond worden genoemd. ,,Ten eerste geldt het moratorium niet alleen voor Chinezen, maar voor alle ‘vreemdelingen’. Elke lokale Curaçaoënaar kan morgen een toko beginnen, daar hoeft geen vestigingsvergunning voor te worden aangevraagd. Veel Chinezen, Portugezen en meer nationaliteiten zijn inmiddels ook lokale Curaçaoënaars. Ten tweede was een van de redenen om een moratorium in te stellen de klacht van grote supermarkten dat Chinese toko’s oneerlijke concurrentie waren omdat zij zich niet aan de regels zouden houden en geen belasting zouden afdragen.”
Volgens Rhuggenaath is een moratorium dan niet het juiste instrument. ,,Er moet dan meer aandacht komen voor naleving van de wetten en regelgeving door een betere handhaving. De interministeriële inspectieteams voeren regelmatig controles uit en er is tot nu toe geen aanwijzing dat er iets aan de hand is bij de toko’s. De meerderheid voldoet aan de wet- en regelgeving.”
Ook ziet de bewindsman in het moratorium niet het middel om te voorkomen dat er in een straat meerdere toko’s komen of dat er niet voldoende parkeergelegenheid is waardoor gevaarlijke verkeersituaties kunnen ontstaan. ,,Er is andere regelgeving die dat zou moeten reguleren, ik zie dat meer bij Ruimtelijke Planning. Daar gaat het om wijkinrichting en bouwvergunningen, daar moet dit gereguleerd worden. Pas als blijkt dat de marktwerking faalt, als er bijvoorbeeld kartelvorming ontstaat of er onderlinge prijsafspraken worden gemaakt, zal de FTAC ingrijpen. MEO wil een klimaat met gezonde concurrentie en meer vrijemarktwerking zien. We willen een goed investeringsklimaat realiseren, ook voor buitenlanders en daar hoort mijns inziens geen moratorium bij. Hoe kan je spreken van gelijke behandeling, met een moratorium? En dan handelsmissies naar China organiseren?”
Op de vraag of het wegnemen van het moratorium wellicht de kansen voor jonge lokale ondernemers beperkt, antwoordt de minister ontkennend. ,,Natuurlijk moeten er meer beleidspaden zijn. Lokale mensen moeten worden gemotiveerd om als kleine zelfstandige te beginnen. Daar moet wat mij betreft al op school mee worden begonnen. Maar ondernemen is meer dan een goed idee hebben. Het juiste netwerk, de juiste tools en een goed ondernemersklimaat, dat hebben jonge ondernemers nodig. Zo zijn we nu net begonnen om met Korpodeko (de Curaçaose ontwikkelingsbank, red) voorlichting te geven in de wijken, om mensen te informeren over de mogelijkheden en de steun die ze kunnen krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijf.”
Overigens zal minister Rhuggenaath niet alleen een beslissing nemen over het afschaffen van het moratorium. ,,De commissie gaat een definitief advies geven, gebaseerd op feiten die in het onderzoek vergaard zijn zodat we een evidence-based beslissing kunnen nemen. Het huidige moratorium is door de Raad van Ministers goedgekeurd, met het opheffen hiervan dient hetzelfde proces te worden gevolgd.”

morato


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).