Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - Aruba heeft een gewaardeerde goudvoorraad van 211,6 miljoen florin. Ter vergelijking: Curaçao en Sint Maarten hebben goud ter waarde van 930,9 miljoen gulden.

Cbcs
Dat blijkt uit de jongste publicatie op 28 april van de verkorte balans van de Centrale Bank van Aruba (CBA) per 31 januari 2016. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) publiceerde onlangs, op 20 april, de balans per 31 maart 2016 en loopt daarmee twee maanden voor op de Centrale Bank in Oranjestad.
Curaçao heeft een bevolking van ruim 155.000 inwoners. Sint Maarten telt ongeveer 35.000 zielen. En de bevolkingsomvang van Aruba is zo’n 105.000. Dit zegt (lang) niet alles, maar wel iets over de grootte van de Caribische landen van het Koninkrijk, die zich regelmatig met elkaar laten meten.
Het balanstotaal van de CBA is 1.579,7 miljoen florin (bijna 1,6 miljard). Die van de CBCS bedraagt 4.105,7 miljoen gulden (ruim 4 miljard). Daar is goud een onderdeel van. Goud op Aruba wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de dan geldende marktwaarde. De goudhoeveelheid van Curaçao en Sint Maarten, die sinds 10-10-’10 samen een monetaire unie vormen, wordt doorgaans maandelijks geherwaardeerd.
Beide Centrale Banken publiceren hun verkorte balansen op hun respectievelijke websites en zijn dus goed te volgen voor het grote publiek. Aan de activazijde van de balans vermeldt de CBA naast onder meer goud 1.344,3 miljoen florin aan ‘Vorderingen in buitenlandse geldsoorten’.
Bij de CBCS in Willemstad staat er 2.559,5 miljoen gulden aan ‘Deviezen’ als onderdeel van ‘Vorderingen op niet-ingezetenen’. Daarnaast aan de activazijde van de CBCS-balans nog 587,9 miljoen aan ‘Vorderingen en geldwaardige papieren’.
Interessant is verder het verschil in ‘Bankbiljetten in omloop’ aan de passivazijde. Op Aruba is dit ten bedrage van 251,4 miljoen florin. Op Curaçao en Sint Maarten samen is er voor 451,5 miljoen gulden aan ‘Bankbiljetten en munten in omloop’.
Beide Centrale Banken hebben ‘Verplichtingen aan de overheid’. De CBA voor 77,8 miljoen florin. De CBCS voor veel meer, namelijk: 464,5 miljoen gulden.
Er zijn verder ‘Verplichtingen aan banken’. Op Aruba voor 1.012 miljoen (ruim een miljard). Op Curaçao en Sint Maarten gaat het volgens de CBCS om 1.788,3 miljoen (bijna 1,8 miljard), opgebouwd uit rekening courant tegoeden, zogeheten Certificates of Deposit (CD’s) en verplichte reserves.
De CBCS in Willemstad heeft 890,6 miljoen aan ‘Kapitaal en reserves’ op de balans staan genoteerd. De CBA op Aruba heeft 10 miljoen aan ‘Kapitaal’ en 80,9 miljoen aan ‘Algemene reserves en onverdeelde winst’.
Aldus de rapportages van de presidenten van de verschillende Centrale Banken; Jane Semeleer van de CBA en Emsley Tromp van de CBCS. De verkorte balans van de CBA per eind januari 2016 is overigens nog ‘vóór de winstverdeling 2015’.
Voor meer informatie zie ook de websites: www.cbaruba.org en www.centralbank.cw


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).