Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Antwerpen - Het zikavirus, dat overgedragen wordt door muggen, kan bijzonder ernstige gevolgen hebben voor ongeboren kinderen. Zikamug Het Amerikaanse instituut CDC stelde vorige week dat dit nu vaststaat. Maar omdat slechts een op de vijf mensen die het virus oplopen ook klachten krijgt, is het volgens de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth lastig om het verloop van de epidemie te volgen.
Het aantal op Curaçao geconstateerde gevallen staat nog steeds op 75, simpelweg omdat er sinds eind maart geen update meer is gekomen. ,,Degenen die wel ziek worden, hebben relatief milde symptomen en gaan niet naar de dokter. Kortom, het loopt geen storm.” Het aantal aangevraagde tests is dus relatief laag.
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) heeft een test ontwikkeld die een infectie met het zikavirus ook na de acute besmettingsfase accuraat kan vaststellen. Dat is belangrijk voor zwangere vrouwen, omdat hun ongeboren baby mogelijk gevaar loopt bij besmetting. Dat meldt IPS.
Om een infectie met zekerheid vast te stellen, moest het zikavirus tot nog toe rechtstreeks in het bloed of ander lichaamsvocht aangetroffen worden. Maar dat kan maar tot ongeveer vijf à zeven dagen na de infectie. Tests op basis van antilichamen, die ook later gebruikt kunnen worden, waren tot nog toe niet accuraat. De nieuwe ITG-test is dat wel, zegt Kevin Ariën, hoofd van Dienst Virologie aan het Antwerpse instituut.
,,Bij de neutralisatietest wordt in het laboratorium aan een bloedstaal van de patiënt virus toegevoegd. Op die manier kunnen we zien of er antilichamen tegen zikavirus aanwezig zijn en kunnen we kruisreacties met verwante virussen onderscheiden”, zegt Ariën. Dat uitsluiten van andere ziektes, zoals dengue, moet volgens Gerstenbluth ‘gevalideerd’ worden voor de test echt kan worden gebruikt. Op dit moment is het op Curaçao in ieder geval nog niet beschikbaar.
,,De test is vrij ingewikkeld, maar erg belangrijk in het geval een patiënte zwanger is. Vanwege het mogelijke risico op afwijkingen bij de foetus, is zekerheid bij de diagnose van zwangere vrouwen cruciaal”, zegt Marjan van Esbroek, hoofd van het Klinisch Laboratorium en Nationaal Referentiecentrum voor Arbovirussen van het ITG. ,,Met de neutralisatietest kunnen we alle twijfel wegnemen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).