Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bouw van de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) is voor een periode van drie maanden stilgelegd en het hele bouwtraject schuift hiermee zes maanden op, zo blijkt uit de 18e voortgangsrapportage van de voortgangscommissie met betrekking tot de verbetertrajecten bij zowel de strafgevangenis SDKK als het Korps Politie Curaçao (KPC).

jjic
In de rapportage wordt verslag gedaan: ,,Op het ministerie van Justitie heeft de commissie uitvoerig met de betrokken ambtenaren van de jeugdinrichting gesproken.
In het multidisciplinair bouwteam is besloten op basis van voortschrijdend inzicht het technisch ontwerp van de in aanbouw zijnde inrichting te herzien. De bouw is daarom stilgelegd en in drie maanden tijd moet een aangepast ontwerp op tafel liggen op basis waarvan hercalculatie en heronderhandeling met de aannemer moet plaatsvinden. De planning van de bouw schuift daarmee ongeveer zes maanden op. In de planning is de oplevering medio 2017 voorzien.”
De commissie vindt het spijtig dat de ingebruikname van de jeugdinrichting een half jaar opschuift. Ook zal de uitvoering van het herziene ontwerp extra kosten met zich brengen, zo staat in de rapportage. Verder moet er volgens de commissie in de anderhalf jaar tijd die er rest nog veel geregeld worden, zoals de volledige financiering en het opzetten en invullen van de organisatie, inclusief de organisatorische ophanging en verantwoordelijkheidsverdeling. Daarom staat er in de laatste update: ,,Alles afwegende komt ook de commissie tot het oordeel: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Met de betrokkenheid van alle stakeholders en de informatie en ervaringsuitwisseling over jeugdinrichtingen met instanties in de andere landen van het Koninkrijk wordt alle kennis en kunde vergaard om dit project tot een goed einde te brengen. Het tijdelijk stilleggen van de bouw kan daarom een goede maatregel blijken te zijn.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.