Van een onzer verslaggever
Willemstad - De aanvraag van stichting ontwikkeling Sona voor additionele geldmiddelen ter dekking van diverse meerkosten voor een totaalbedrag van ruim 78 miljoen gulden ‘kan niet zonder nadere evaluatie van de uitvoering van het project worden goedgekeurd’ door het Land Curaçao.

hno

Een tussentijdse evaluatie van het bouwproject Hospital Nobo Otrobanda (HNO), dat pal naast het bestaande Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) wordt gerealiseerd, is een noodzaak. Voor de regering, maar in het bijzonder voor het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Omdat het een voor Curaçao in alle opzichten belangrijk project betreft.
Er moet ‘diepgaand inzicht’ worden verkregen in de voortgang van het bouwproject. Maar dat geldt ook voor het toezicht daarop, inclusief de informatievoorziening, het transitieproces, evenals de daarmee verbonden financiële en overige risico’s voor de resterende projectduur tot aan de volledige realisatie ervan.
Eerder dit jaar werd bekend dat er sprake is van een viertal posten ‘meerkosten’ ten opzichte van het vastgestelde HNO-budget van 421,8 miljoen gulden. Het gaat om extra kosten in verband met het verleggen van de Hamelbergweg tussen het Sehos en de HNO-locatie; om het zogeheten ‘Schuifplan’ tijdelijke voorzieningen Sehos; de vertragingsschade die aannemer Ballast Nedam claimt; en een bedrag dat bouwer Ballast extra moet betalen aan invoerrechten voor materialen. Op een rijtje gezet betreft het respectievelijk 8 miljoen; 17 miljoen; 33,4 miljoen; en 20 miljoen gulden.
De regering stemt hier zeker niet zonder meer mee in en wil een evaluatie door deskundigen op diverse terreinen, waaronder ziekenhuisontwerp en -organisatie, ziekenhuisbouw, projectmanagement en op financieel en juridisch terrein. Verschillende disciplines die waarschijnlijk niet binnen één bureau te vinden zijn.
De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de eerste fase van HNO. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de oplevering eind 2017 zou plaatsvinden. Nu wordt gerekend op de eerste helft van 2018. Omdat de ‘meerkosten’ nu al vrij aanzienlijk zijn, dient er tussentijds onderzoek worden gedaan, zeker als wordt gelet op de hoogte van de projectkosten en de nog resterende projectduur.
In verband met de eerste fase van HNO is een deel van het winkelcentrum Colon in Otrobanda en zijn gebouwen op het Sehos-terrein gesloopt. De Hamelbergweg werd afgesloten en de ondergrond geëgaliseerd. De bouw heeft ‘een aantal juridische uitdagingen’ gekend. Zo zijn er rechtszaken geweest over de verstrekte bouwvergunning en de sloopvergunning van gebouwen op het terrein van het Sehos. Ook waren er rechtszaken en onderhandelingen met ondernemers die in Colon zijn/waren gevestigd.
Bij het openbreken van de Hamelbergweg - de weg tussen het Sehos en het nieuwe ziekenhuis - bleek dat er veel meer en complexere ondergrondse infrastructuur aanwezig was dan aanvankelijk gedacht. Het omleggen van deze infrastructuur kost meer tijd en geld dan in eerste instantie begroot.
Ook vraagt het verplaatsen van afdelingen in het huidige Sehos-complex veel meer tijd dan gepland, waardoor het gehele tijdpad van het bouwproces naar een latere periode verschuift.
Als gevolg van al deze ontwikkelingen zijn de planning en het budget voor de constructie zwaar onder druk komen te staan en is de datum voor oplevering met minimaal acht maanden verlaat tot eind mei 2018.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).