Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Land gaat in hoger beroep tegen het besluit van het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) tegen telecombedrijf UTS.

utslogo

Dat bevestigt raadsman Bertie Braam, die de ARC vertegenwoordigt, tegenover deze krant.
In 2015 kreeg de ARC - na de aanname van een motie - opdracht vanuit de Staten om een onderzoek te verrichten bij UTS. Het parlement wilde een extra controle van de boeken omdat er veel vragen zouden zijn over wat UTS naar buiten brengt. In december wees UTS de ARC echter de deur; UTS is van mening dat de financiële gang van zaken aldaar al meerdere malen door de eigen accountants is bekeken en dat een onderzoek door de ARC niet nodig is. Bovendien is UTS bang dat op die manier concurrentiegevoelige informatie op straat belandt.
UTS spande een zaak aan tegen de ARC, oftewel het Land. Op 20 maart oordeelde het Hof dat de ARC niet bevoegd is om onderzoek te verrichten binnen UTS omdat laatstgenoemde niet tot een orgaan van het land kan worden gerekend. Zo stelde het gerecht dat de taak van de ARC beperkt is tot de handelingen van het Land en diens organen. In dat kader kan de ARC zelf ook geen hoger beroep aantekenen, zo legt Braam uit. ,,De ARC is geen rechtspersoon. Vandaar dat de vordering tegen de ARC ook is afgewezen. Dat houdt ook in dat de ARC geen beroep kan aantekenen. Dat moet het Land doen. De ARC gaat het Land uiteraard wel steunen in dat beroep en als het Land in hoger beroep gelijk krijgt, kan de ARC alsnog het onderzoek binnen UTS uitvoeren.”
Wanneer het hoger beroep zal worden aangetekend, is vooralsnog onduidelijk.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).