Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het dierenasiel van de Stichting Dierenbescherming Curaçao zit helemaal vol. Meer dan vol, laat voorzitter van de Dierenbescherming, Gregory Berry, weten.

asiel

Ook andere stichtingen en particulieren die zich aan de opvang van straathonden en -katten wijden, kunnen momenteel geen nieuwe dieren opnemen.
In het dierenasiel zitten nu 96 honden, terwijl er eigenlijk plaats is voor maar 60 honden. Berry geeft aan dat de stijging van het aantal asielhonden onder andere wordt veroorzaakt door de acties van het speciale team van de politie dat sinds enkele weken dierenmishandeling daadwerkelijk aanpakt. Een ontwikkeling die door de Dierenbescherming wordt toegejuicht maar ook tot problemen leidt, omdat de geconfisqueerde dieren bij het asiel worden afgeleverd. ,,Vrijwel elke dag wordt er wel een hond door de politie binnengebracht, aldus Berry. ,,Een goede infrastructuur om opvolging te geven aan de politieacties ontbreekt eigenlijk.”
Ook doen mensen vrijwillig afstand van hun dieren omdat ze deze niet meer kunnen of willen houden, om wat voor reden dan ook. Ook vinden medewerkers van het asiel met regelmaat ’s morgens vroeg een hond aan het hek vastgebonden, zonder afzender uiteraard. De Dierenbescherming stelt dat dit een gemeenschappelijk probleem is en dat de gemeenschap zou moeten bijdragen aan een oplossing. Nu draait het asiel grotendeels op donaties van organisaties en particulieren en kan met moeite haar taak naar behoren uitvoeren.
De Dierenbescherming heeft al in mei 2015 een aanvraag voor een terrein ingediend bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening. De Dierenbescherming wil daar een sanctuary voor huisdieren beginnen. Minister Suzy Camelia-Römer reageerde positief maar helaas heeft de Dierenbescherming tot op heden geen antwoord op de aanvraag mogen ontvangen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.