Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Begin deze maand gaat Desaroyo di Hubentut begonnen met de pilot van de eerste Jeugdmonitor, een onderzoek naar de leefwereld van jongeren.

jeugdmonitor

Dit is een van de projecten uit het Actieplan Jeugdontwikkeling van het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Curaçao, een politiek overstijgend multi-stakeholder platform.
De Jeugdmonitor werkt met de internationaal gebruikte Developmental Assets Profile (DAP) vragenlijst. De vragenlijst wordt ingevuld door kinderen en jongeren zelf. Op basis van de ingevulde vragenlijsten kunnen onder meer de risicofactoren en de beschermende factoren in de leefwereld van het kind worden bepaald. De Jeugdmonitor zal helpen in kaart te brengen hoe het met de ontwikkeling van kinderen en jongeren op Curaçao gaat en te bekijken waar extra aandacht nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdsbesteding en de mate waarin kinderen ondersteuning en zorg beleven.
In totaal zullen 1.800 leerlingen tussen de 9 en16 jaar mee doen aan de pilot. De Jeugdmonitor zal worden afgenomen op diverse scholen van de Dienst Openbare Scholen (DOS), Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO). Met het verworven resultaat beschikt Desaroyo di Hubentut dan over een goed beeld van de situatie van de jeugd op Curaçao. Aangezien het een internationaal gebruikt onderzoek betreft, kunnen de resultaten ook worden vergeleken met andere (ei)landen. De resultaten van het onderzoek zullen op de website en op de Facebookpagina van Desaroyo di Hubentut worden geplaatst zodat ook andere organisaties of onderzoekers de gegevens kunnen gebruiken. De resultaten worden over twee tot drie maanden verwacht.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).