‘Monster van Rooi Catootje’ kost bank handenvol geld
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ‘monster van Rooi Catootje’, het onafgebouwde gebouw dat de ‘Issa Mall’ moest worden maar vanwege het niet kunnen voldoen aan de leningsverplichtingen nu alweer bijna drie jaar eigendom is van de Girobank, moet zo snel mogelijk worden verkocht.

monsterrooicato

Om de financiële schade voor Giro zo beperkt mogelijk te houden.
Het leegstaande pand langs de Schottegatweg Oost tegenover Mensing’s Caminada en pal naast Kleinmoedig & Alexander Notariskantoor is niet alleen een ‘monster’ voor de buurt(bewoners en bedrijven) - het is buitenproportioneel groot op een perceel waar eerder slechts een woonhuis stond en het torent boven alle andere gebouwen in de directe omgeving uit -, het is ook een ‘monster’ voor de Girobank, die al sinds eind 2013 onder de toepassing van de noodregeling valt.
De bank, waar ingegrepen moest worden mede om de belangen van de deposanten veilig te stellen, kocht de ‘mall’ plus aangrenzende terreinen voor 14,5 miljoen gulden aan. Dat moest wel. Want de voormalige eigenaar, Elie Issa van Campissa, kon de rente en aflossing van de lening bij Giro niet meer opbrengen. Toch was er een ‘geluk bij ongeluk’: voormalig bankdirecteur Eric Garcia, daarvoor al enige tijd op zoek naar een nieuw en vooral prestigieus onderkomen voor Giro, wilde er het nieuwe hoofdkantoor van maken. Met bovenop nog een speciaal dakterras plus -kantoor, van waaruit over alle andere naburige kantoorcomplexen en woningen kan worden gekeken.
Het is nadien echter tot een juridisch dispuut gekomen tussen Issa en de Girobank, die intussen een nieuwe directie - ‘gemachtigden aangewezen door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten’ - aangesteld had gekregen. De ex-eigenaar eiste nog een nabetaling van circa 3,5 miljoen, maar de bank stond op het standpunt dat er dan nog eerst een achttiental grote achterstallige werkzaamheden moest worden opgeleverd.
Omdat onder de noodregeling Giro niet kan worden verplicht te betalen, leidde dit uiteindelijk tot het schikkingsvoorstel om een arbitraal vonnis van twee arbiters uit Nederland (waaronder een betondeskundige en een oud-rechter) en één uit Venezuela af te wachten en ook te respecteren. Naar nu blijkt viel er eind 2015 een arbitrale beslissing. Er kwam een financiële regeling en afwikkeling, maar voor Giro was mogelijk belangrijker nog dat het gebouw onderzocht is op de technische staat.
De constructie vertoont, aldus een deskundigenonderzoek, ‘geen ernstige structurele gebreken’. Dat biedt de mogelijkheid aan Giro om te proberen het pand, dat als een molensteen om de nek van het bankbedrijf hangt, van de hand te doen. Zou de situatie zich hebben voorgedaan dat het gebouwde niet voldoet, was de strop nog veel groter geweest.
Op pagina xx
Afbouwen ‘mall’
kost paar miljoen


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).