Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De vraag van toeristen vandaag de dag is divers. Soms willen zij van punt A naar punt B vervoerd worden.

verveor
Het komt ook voor dat zij naar een toeristische activiteiten gebracht willen worden met een bus, of toeristen willen individueel ergens gebracht worden waarbij zij met de taxichauffeur afspreken weer opgehaald te worden en soms zijn er package deals gemaakt. En in dit hele web van aanbod van vervoer en toeristische activiteiten en de vraag van de toerist, is het nodig duidelijkheid te krijgen over wat er zoal gebeurt op dit gebied. Het is om deze reden dat de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), een dialoog is gestart met de touroperators, taxi’s en andere vervoerders om samen tot een beter beleid te komen. Daarvoor zal mogelijk de wetgeving aangepast moeten worden, of om sneller te kunnen beslissen en te handelen, een verruiming moeten plaatsvinden in bijvoorbeeld het ontheffingsbeleid dat verbonden is aan de wet. De betrokken jurist bij dit inventarisatie- en onderzoeksproces legt uit dat het ontheffingsbeleid nu gericht is op het vervoer van schoolkinderen, gehandicapten en laagbetaalde arbeiders die werken voor de raffinaderij of in de haven. Er moet nu onderzocht en geïnventariseerd worden wat het aanbod is binnen de vervoerssector en waar de vraag naar is, te beginnen met de toeristische sector. Later moet daar ook het openbaar vervoer in het algemeen in meegenomen worden, want een besluit in de toeristensector heeft invloed op het vervoer in het algemeen. Als er bijvoorbeeld meer vergunningen vergeven zouden worden aan taxi’s en touroperators, dan heeft dit effect op het aantal voertuigen op de weg, en moet er bijvoorbeeld een beleid tegenover staan waarbij mensen sneller en makkelijker gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, zo wordt uitgelegd.
De minister is begonnen met een serie bijeenkomsten waarbij de verschillende vervoersactoren in de toeristische sector uitgenodigd worden om informatie uit te wisselen. De eerste bijeenkomst was vorige week met de tourbusoperators. ,,In de verschillende sessies wordt gebruikgemaakt van de democratische dialoog, een methode van de Verenigde Naties, waarbij iedereen de kans krijgt zijn zegje te doen”, aldus Camelia-Römer.
Op 2 april wordt er met de taxichauffeurs om de tafel gezeten en op 23 april met de buschauffeurs van het openbaar vervoer. De sessies eindigen met een activiteit in het onderkomen van de voetbalfederatie FFK bij het Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) om 9.00 uur waarbij het algemene onderwerp ‘transport en mobiliteit’ besproken wordt. Geïnteresseerden kunnen hierbij aanwezig zijn.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.