Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ondanks het protest van meerdere Statenleden tegen de aanwezigheid van Gerrit Schotte (MFK) was de oud-premier gisteren toch aanwezig in de Staten.

,,Schotte kan vandaag aanwezig zijn in deze zaal omdat de democratie dat toelaat”, zo sprak MFK-genoot Sithree van Heydoorn de overige Statenleden gisteren toe.
Deze krant meldde gisteren dat de coalitie middels een brief aan de Statenvoorzitter tegen de aanwezigheid van Schotte - die inmiddels door het Gerecht in Eerste Aanleg is veroordeeld - protesteert. Hoewel de brief aan alle Statenleden is uitgereikt, en meerdere parlementariërs ook hun ongenoegen hebben geuit tegen de aanwezigheid van de oud-premier, werd deze alleen ondertekend door de coalitie: PAIS, PAR, PS en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran. Statenvoorzitter Mike Franco bevestigt dit tegenover het Antilliaans Dagblad.
Van Heydoorn - lid van dezelfde partij als Schotte - verdedigde zijn partijleider. ,,Dezelfde democratie die toestaat dat een Statenlid ervandoor gaat met zijn zetel, permitteert onze politiek leider vandaag aanwezig te zijn in deze zaal. In deze zaal hebben we zeker drie fracties die leden hadden die er met de zetel vandoor zijn gegaan. Deze fracties vonden dit zeker immoreel, maar accepteerden dit desondanks omdat dat democratie is. Diezelfde democratie zorgt er vandaag voor dat onze leider hier kan zijn.”
Het argument van het MFK-lid werd later door onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran de grond ingeboord: ,,Maak geen misbruik van de democratie. Jullie spreken alleen van democratie wanneer het jullie goed uitkomt.”
Hoewel onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang gisteren haar ongenoegen ook uitte over de aanwezigheid van Schotte, tekende ze de protestbrief die door de coalitie was opgesteld niet. ,,Ik wil vandaag zeggen dat ik het betreur dat onze Staten vandaag een veroordeeld Statenlid moet ervaren. Mijn standpunt is dat een verdachte moet terugtreden, en een veroordeelde al helemaal. We willen onze verontschuldigingen aanbieden aan het Curaçaose volk voor het gebrek aan morele autoriteit. Dat is helaas iets dat iedereen in eigen handen heeft.”
PS-Statenlid Elmer Wilsoe was kort in zijn reactie: ,,Ik trek geen genot uit de pijn van anderen en ik oordeel ook niet. Ik vraag Schotte enkel om voor zichzelf te denken. ,,Neem geen ontslag, maar neem afstand van de Statenvergaderingen om om te kunnen gaan met de uitdaging die je voor je hebt.”
Jacinta Constancia (MFK) vond het ongehoord dat er tijdens de Statenvergadering een protestbrief werd verspreid tegen de aanwezigheid van haar partijleider. ,,Nu we over ons land horen te praten gaan Statenleden het hebben over ethiek. Het is ongehoord dat er vandaag een brief wordt verspreid waarin een politiek leider wordt verboden aanwezig te zijn. Een politiek leider die veel meer stemmen heeft dan alle andere Statenleden in deze zaal.”
Ook PAR-leider Zita Jesus-Leito wilde even stilstaan bij het feit dat een veroordeeld Statenlid gewoon in de Statenzaal aanwezig was. ,,In het verleden was ons standpunt dat iemand onschuldig is tot hij schuldig is bevonden. Toch hebben we in 2014 aangegeven dat hij (Schotte, red.) afstand moest nemen van de Staten in afwachting van het vonnis. Ook nu er een vonnis op tafel ligt en we weten waar hij voor is veroordeeld, sluiten we ons aan bij de anderen en zijn we van mening dat zijn aanwezigheid niet bevorderend is voor het imago van het parlement en het werk dat we als Staten verzetten. Het is op zijn plaats dat Schotte afstand neemt en ontslag neemt in afwachting van het verdere proces dat hij nog moet bewandelen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).