Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens het eerste deel van het requisitoir van het Openbaar Ministerie, dat deze ochtend doorgaat, hebben de officieren van justitie Mul en Van der Werff hard uitgehaald naar loterijbaas Robbie dos Santos in de zaak Bientu. ,,Een verdachte met twee gezichten. Die van weldoener is uiterlijke schijn, het is een ordinaire zakkenvuller.”

dossantos

De baas van Robbie’s Lottery wordt van zestien strafbare feiten verdacht, waartegen de verdediging vanmiddag en morgen verweer zal voeren. Gisteren was het de beurt aan het OM om de zaak Bientu toe te lichten. ,,De verdediging voerde eerder aan dat dit een politiek proces zou zijn. De politieke lading die de verdediging in deze strafzaak aandraagt is er zeker, maar is anders van aard”, aldus de officier.
Wij doelen dan op de steun die Dos Santos heeft gekregen vanuit politieke ambtsdragers, vervolgt het OM. ,,Ministers die de zelfstandigheid van het OM aan hun laars lappen en er alles aan doen om het strafrechtelijk onderzoek in de kiem te smoren. Waarbij het zelfs zo ver komt dat de minister van Justitie (Elmer Wilsoe, PS, red.) het vertrouwen in de procureur-generaal (Dick Piar, red.) opzegt. Het is een wonder dat het strafrechtelijk onderzoek deze aanslagen heeft overleefd en nu wordt behandeld.”
Het OM benadrukte gisteren de ernst van de zaak, waarvan de omvang pas duidelijk werd naarmate het onderzoek vorderde en het RST en OM erachter kwamen dat Dos Santos een vermogen van rond de 100.000.000 gulden zou hebben. ,,Een onderzoek dat in de kern een witwasonderzoek is nu die vermogensbestanddelen niet volledig verklaard kunnen worden uit de bedrijfsactiviteiten van verdachte Dos Santos, hoe omvangrijk die ook zijn.”
Tijdens de zitting, die pas in de middag begon en daardoor deze ochtend verder zal gaan, schudt Dos Santos meerdere malen het hoofd bij het aanhoren van het betoog van het OM. De publieke tribune was gisteren een stuk leger dan op de eerste zittingsdag, toen vele werknemers van Robbie’s Lottery aanwezig waren. Ook op het Wilhelminaplein waren gisteren geen werknemers van de loterij aanwezig, zoals maandag het geval was.
Het Openbaar Ministerie zal in dit requisitoir de gebeurtenissen mede in de historische context van de totstandkoming en de wijzigingen in de Loterijverordening en de fiscale regelgeving plaatsen, omdat deze relevant zijn voor de beoordeling van het doen en laten van verdachte Dos Santos.
Maandag zei Dos Santos tegen de rechter dat hij geen keuze had en wel over moest gaan tot de verkoop van illegale loten, om de concurrentie bij te kunnen houden. Het OM ging daar gisteren fel tegenin: ,,In werkelijkheid is Dos Santos de onbetwiste marktleider van de illegaliteit. Als we de in deze zaak berekende omzetcijfers van de illegale loterij van Dos Santos afzetten tegen de geschatte cijfers van de totale illegale loterij blijkt dat Dos Santos goed is voor minimaal twee derde van die illegale omzet. Als het om financieel gewin gaat, denkt hij alleen aan zichzelf.”
Het OM stelt dat de Curaçaose samenleving door zijn toedoen een belastingopbrengst is onthouden van zo’n 50 miljoen gulden, wat 8 procent van de opbrengst van de directe belastingen van het Land Curaçao zou zijn. ,,Wat had Curaçao binnen de Nederlandse Antillen maar ook als zelfstandig land met al dat geld wel niet kunnen doen. Publieke taken als onderwijs en gezondheidszorg hadden er anders uitgezien. Hij had deel kunnen zijn van de opbouw van een prachtig en rijk land. Maar in plaats daarvan kiest hij voor zichzelf. Gesteund door vrienden in de semioverheid en politiek.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).