Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) schrijft in vetgedrukte letters in het onlangs uitgebrachte visiedocument het belangrijk te vinden dat er een vrije keuze blijft voor wat betreft het werken in loondienst bij het ziekenhuis of in samenwerkingsverband per vakgroep. In het document wordt vervolgens een warm pleidooi gehouden voor het samenwerken buiten loondienstverband. ,,De VMSC erkent dat op dit moment de financiële prikkels voor het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en de vrijgestelde medisch specialisten die niet in een samenwerkingsverband zitten niet gelijkgericht zijn. Dit komt onder meer omdat de medisch specialisten die niet in loondienst zijn, te maken hebben met gereguleerde - doch 20 jaar lang niet geïndexeerde - tarieven, terwijl het ziekenhuis te maken heeft met contractafspraken met de zorgverzekeraar, in casu - een vast - door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geïmporteerd ziekenhuisbudget, voor te leveren zorg. Door de belangen van het Sehos en straks het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) meer gelijk te richten met die van medisch specialisten, kan er een beter gezamenlijk resultaat worden bereikt. Of dat nu gebeurt in loondienst of samenwerkingsverband met het ziekenhuis maakt daarbij niet uit.”
Vervolgens volgt in het visiedocument een pleidooi voor het ‘samenwerken’ buiten loondienst van het ziekenhuis. Ten eerste is het werken in een maatschap of vennootschap voordelig voor de kwaliteit, want als medisch specialisten los van het ziekenhuis samen optrekken, dan zorgen beide instellingen voor een hoge kwaliteit, zo wordt beargumenteerd. ,,Het is deze horizontale wederkerige relatie tussen het ziekenhuis en de medisch specialist die het verschil uitmaakt, vergeleken met de loonstructuur.” Daarnaast wordt aangevoerd dat het werken in samenwerkingsverband tussen specialisten ook tot kwaliteitsverbetering leidt, omdat de diensten en het inkomen samen zorgen voor de beste zorg. ,,Zoals het woord ‘samenwerkingsverband’ al aangeeft, staat samenwerken en daarmee dus ook de nodige peer control centraal in deze constructie. Dit samenwerkingsverband biedt het ziekenhuis zijn diensten aan en denkt strategisch mee, doch participeert niet financieel in het ziekenhuis”, zo wordt aangevoerd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.