Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Michael Eustatia en zijn vrouw Janine hebben de exploitatie van het Howard Johnson Plaza Hotel op het Brionplein overgenomen van Donardo Vrolijk. Het hotel gaat verder onder de naam IM City Hotel.

Hotel
De nieuwe exploitanten nemen alle elf personeelsleden over. Behalve de naam zal er nog niet veel veranderen. Janine Eustatia zegt voorlopig dezelfde lijn te willen volgen als haar voorganger. ,,We gaan alles eerst inventariseren en zullen dan een plan maken voor de toekomst. Het hotel heeft 70 kamers, maar we willen het uitbreiden.” IM City Hotel vormt geen onderdeel van een keten. Janine: ,,We denken dat er ruimte is in de markt voor een hotel met een eigen karakter.”
De familie Eustatia is ook eigenaar van het Otrobanda Hotel & Casino, verderop op de hoek van de Breedestraat en de De Rouvilleweg. Michael Eustatia is daar sinds 1993 food & beverage manager. Janine was financieel manager, maar is per 1 maart als general manager belast met de dagelijkse gang van zaken van het IM City Hotel. Beide hotels staan los van elkaar. ,,Maar dat ze zo dicht bij elkaar liggen, heeft wel meegespeeld in de beslissing”, zegt Janine.
Het gebouw blijft eigendom van de naamloze vennootschap Emmazicht van een groep Nederlandse investeerders. De nv is in 2007 opgericht en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven op het adres Brionplein 2c, met de bedrijfsomschrijving ‘het exploiteren van hotels en casino’s en daaraan gerelateerde bedrijfsruimten’. Vrolijk was 14 jaar exploitant van het hotel. Hij zegt zijn exploitatiemaatschappij te hebben terug verkocht aan de eigenaar van het pand. ,,Het contract liep af en dit was een goede kans.” Over de stand van zaken van het hotel wil hij niet veel zeggen. ,,Het kan altijd beter.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).