Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijsvakbond Sitek heeft gisteren een nieuw akkoord gesloten met de PS-minister Irene Dick van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en PAIS-minister Etienne van der Horst van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening. Als gevolg daarvan voeren de leerkrachten vandaag geen acties meer.
Aangezien partijen gistermiddag met elkaar in onderhandeling waren, heeft de bond aan de rechter verzocht om het kort geding dat het Land tegen Sitek wilde aanspannen, niet door te laten gaan. De rechter heeft dat verzoek ingewilligd.
In het akkoord zijn er duidelijke afspraken gemaakt voor de termijn waarbinnen de pijnpunten van de vakbond behandeld moeten worden. Een van die punten betreft de VUT-regeling en de pensioengerechtigde leeftijd. Het akkoord vermeldt wat de VUT betreft, dat er op uiterlijk 9 maart 2016 een toelichting moet worden gegeven over de dispensatie van werknemers in het onderwijs die met de VUT zijn. De werknemers in het onderwijs zijn als eersten aan de beurt om van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) een toelichting over het pensioen te krijgen.
In het akkoord is ook opgenomen dat de regering kennis heeft genomen dat de Sitek vast wil houden aan de 60 jaar als pensioengerechtigde leeftijd voor werknemers die 55 jaar of jonger waren op 31 december 2015. De vakbond zal onderzoeken hoeveel leden van Sitek de kans willen krijgen om voor een hogere pensioengerechtigde leeftijd te kiezen. Minister Van der Horst zal op uiterlijk 23 mei van dit jaar met een voorstel komen voor de pensioengerechtigde leeftijd.
De minister van BPD verklaarde tegenover deze krant dat hij in overleg met de Sitek, de Arbo en andere betrokkenen zal overleggen om te kijken welke werknemers in het onderwijs in aanmerking zouden kunnen komen om niet tot hun 65ste door te werken. ,,Wij moeten daarbij kijken naar bijvoorbeeld het ziekteverzuim van mensen naar gelang hun leeftijd oploopt. Als het werk in het onderwijs een zware wissel trekt op sommige mensen, dan moeten we kijken wat we qua pensioenleeftijd daaraan kunnen doen. Het is voor mensen die zwaar werk bij de brandweer verrichten ook niet verstandig om tot hun 65ste door te werken”, aldus de bewindsman.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.