Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met het ‘Manpowerplan’ van Elsa Rozendal (PAIS) zou de discussie over de 80/20-wet niet gevoerd hoeven te worden. ,,In dit plan wordt een grondige analyse gemaakt van de arbeidsomstandigheden op het eiland, worden veranderingen gemonitord, wordt gekeken naar de vraag en het aanbod, naar wat de capaciteit is van de arbeidsbevolking en naar welk soort mensen je nodig hebt voor welke beroepen”, zo legt zij nader uit. Om het Manpowerplan te maken moeten alle neuzen dezelfde richting uitwijzen over waar we met Curaçao naartoe willen. Rozendal: ,,Dan kan je als overheid gaan kijken naar de scholingsbehoefte, naar waar het nodig is om te her-, om- en bijscholen en waar jongeren kansen geboden kunnen worden om te participeren in het arbeidsproces in zogenoemde werkend-leren-trajecten. Het wordt tijd dat we prioriteiten gaan stellen.”
Samenvattend vindt Rozendal dus dat er aandacht moet zijn voor het creëren van meer banen en voor betere resultaten in het onderwijs, in plaats van te focussen op de 80/20-wet waarbij werkgevers verplicht worden om 80 procent werknemers van Curaçaose afkomst in dienst te hebben. ,,Je kan je straks wel aan deze wet gaan houden, maar het heeft geen zin als er nog steeds hoge werkloosheid is en onvoldoende geschoolde mensen om bepaalde beroepen in te vullen”, aldus het partijlid. ,,Wat je met dit wetsvoorstel krijgt is dat werkgevers straks noodgedwongen mensen moeten ontslaan en daarvoor in de plaats mensen in dienst moeten nemen die niet capabel zijn voor het beroep. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en zelfs leiden tot een verslechtering van de economie”, zo voert zij tot slot aan.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.