Schuld van bijna 4 miljoen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Abdul Nasser El Hakim, de voormalige MFK-minister van Economische Ontwikkeling in het kabinet Schotte, is gisteren door de rechter failliet verklaard.

elhakim

Dat is te lezen in de rechterlijke uitspraak en is ook bevestigd door raadsman André Small die tot aan het faillissement nog de ex- bewindsman vertegenwoordigde. El Hakim heeft in totaal 3.814.493,35 gulden aan schuld uitstaan.
Zoals deze krant eerder publiceerde, had de ex-minister een schuld van 686.000 gulden bij de Girobank uitstaan. Uit een overzicht dat door de bewindvoerder begin februari van dit jaar is opgesteld, blijkt dat er meerdere schuldeisers zijn, inclusief de Girobank, aan wie de voormalige minister in totaal krap 4 miljoen schuldig is.
Het was door deze krant gisteren niet te achterhalen wie de andere schuldeisers zijn.
Op 13 november van vorig jaar vroeg de Girobank het faillissement van El Hakim aan. De ex-minister vroeg daarop surseance van betaling aan. De rechtbank verleende op 27 november 2015 een voorlopig uitstel van betaling aan de ex-bewindsman. Daarbij werd advocaat Paul van de Laarschot als bewindvoerder benoemd. Van de Laarschot moest samen met de voormalige bewindsman het beheer over zijn zaken voeren.
De bewindvoerder diende op 1 februari van dit jaar een verzoekschrift in bij de rechtbank. Daarin werd geadviseerd om de surseance niet definitief te verlenen.
De rechtbank heeft op 19 februari van dit jaar het verzoek voor faillissement behandeld. Tijdens de zitting is gebleken, dat El Hakim heeft nagelaten om documenten te overleggen waarmee hij eventueel het bankroet had kunnen afwenden.
Zo stelde hij niet een concept-akkoord en een goed onderbouwd financieel plan op, aan de hand waarvan geconcludeerd zou kunnen worden dat de ex-minister zijn verplichtingen aan de schuldeisers kan nakomen. De ex-minister is vaak door de bewindvoerder gevraagd om informatie te geven over de omvang van zijn boedel en een plan van aanpak om de schuldeisers tevreden te stellen. Maar El Hakim bleef in gebreke.
De vertegenwoordiger van El Hakim bracht gedurende de zitting naar voren dat de ex-minister niet genoeg tijd had gekregen. De rechtbank was hier niet gevoelig voor naar aangezien de surseance van betaling al drie maanden geleden was verleend. Zelfs indien er rekening gehouden was met de feestdagen, had de voormalige bewindsman voldoende tijd gehad om een degelijk en goed onderbouwd overzicht van de omvang van zijn boedel en een plan van aanpak op te stellen, aldus de rechtbank. Nu het faillissement is uitgesproken, is Van de Laarschot tot curator benoemd. El Hakim was sinds de bekendmaking van het faillissement niet bereikbaar voor commentaar.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.