Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De controversiële Landsverordening 80/20-regeling zal door gouverneur Lucille George-Wout waarschijnlijk niet vastgesteld worden omdat de wet discrimineert en niet deugt.
Als de gouverneur van Curaçao deze wet toch zou vaststellen, dreigt de situatie dat deze bij Koninklijk Besluit (KB) wordt geschorst of vernietigt. Dit staat in een vertrouwelijke ‘Notitie Landsverordening 80/20-regeling’, in handen van het <I>Antilliaans Dagblad<I>.
De notitie werd afgelopen week in de ministerraad in Fòrti besproken, waarna zou zijn besloten de wet - die de Staten al in september 2011 ten tijde van het kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) aan de regering heeft voorgelegd - niet aan gouverneur George-Wout aan te bieden.
Dat is een nederlaag voor de grootste regeringspartij Pueblo Soberano, initiatiefnemer van de ‘Landsverordening ter bevordering van een rechtvaardige kans op werk voor lokale arbeidskrachten’, zoals het ontwerp heet. De wet verplicht de werkgever om ten minste 80 procent van de bezette arbeidsplaatsen te laten verrichten door lokale arbeidskrachten.
De Raad van Advies (RvA), het hoogste adviescollege van de regering en Staten, had in oktober 2012 - en overigens ook al in mei 2011 - geoordeeld dat het initiatiefontwerp inbreuk maakt op het gelijkheidsbeginsel. En dat de indieners niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het belang dat zij voor ogen hebben voldoende opweegt tegen het recht van een ieder op gelijke behandeling.
De RvA stelde verder dat de reeds bestaande wetgeving, zoals de LTU (Landsverordening toelating en uitzetting), de LAV (Landsverordening arbeid vreemdelingen) en het Toelatingsbesluit - mits er goede controle op naleving is - voldoende bescherming biedt voor de rechtvaardige kans op werk voor lokale werknemers.
In de notitie die deze redactie in bezit heeft, wordt uitvoerig geanalyseerd of 80/20 in strijd is met internationale regelingen en vooral met het daarin neergelegde gelijkheidsbeginsel. Dat gebeurt aan de hand van de adviezen van de Raad van Advies, een advies van mei 2015 van FCW Legal (van de juristen Wilfred Flocker, Glenn Camelia en Johan Winkel) en het rapport Rechtmatigheid Tewerkstellingsvergunningen van de Algemene Rekenkamer (ARC).Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).