Van onze correspondent
Den Haag - De lucht rond de Isla-raffinaderij en de energiecentrale van Curaçao Refinery Utilities (CRU) moet over uiterlijk drie maanden aanzienlijk schoner zijn. Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bereid de Curaçaose regering ‘dringend te verzoeken’ de daartoe noodzakelijke maatregelen te nemen, zo bleek uit zijn reactie op de motie die de PvdA gisteren mede namens de SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en de Partij voor de Dieren indiende.
Opvallend is dat de motie in het midden laat wat de volgende zet zal zijn als het kabinet-Whiteman erin blijft volharden de verlangde maatregelen niet te nemen. Ook in het debat werd daarover gezwegen. Twee weken geleden leken de genoemde partijen er nog op aan te sturen van de Isla een koninkrijksaangelegenheid te maken om zo de weg te effenen voor een dwingende aanwijzing.
Plasterk waarschuwde er bij die gelegenheid voor dat die stap contraproductief kan uitpakken omdat de verantwoordelijkheid voor het oplossen (en betalen) daardoor van de uitstootproblemen van Willemstad naar Den Haag verschuift. De Kamer blijkt daar goed naar te hebben geluisterd want de ingediende motie is vrijblijvender dan op basis van het eerdere debat mocht worden verwacht.
Niettemin had Plasterk er nog wel wat op aan te merken. In de overwegingen wordt namelijk gesteld dat op Curaçao sprake is van ‘ondeugdelijk bestuur door het schenden van fundamentele rechten van burgers wier leven in gevaar wordt gebracht’. De minister: ,,Dat zijn zeer vergaande uitspraken. Ik ben er zeker van dat deze door de regering van Curaçao als beledigend zullen worden ervaren. Dit helpt mij niet in het uitvoeren van datgene wat de motie van mij vraagt. Als je tegen de regering van een ander land in het Koninkrijk zegt dat men ondeugdelijk bestuurt, de dood veroorzaakt en mensenrechtenschendingen pleegt, is dat niet een ideale binnenkomer.”
Zonder de overwegingen kan de bewindsman er wel goed mee leven als de motie dinsdag bij de stemmingen wordt aangenomen want de oproep ‘zo snel mogelijk met de regering van Curaçao in overleg te treden en haar dringend te verzoeken alle in redelijkheid te nemen maatregelen te treffen om de uitstoot van schadelijke stoffen binnen drie maanden maximaal te verminderen’, ziet hij als ondersteuning van zijn beleid. ,,Ik ben op dit moment buitengewoon actief op dit punt omdat ik de Isla-raffinaderij een smerige boel vind en er graag aan bijdraag om oplossingen te zoeken. Ik ben bereid om op korte termijn naar Curaçao te gaan om daar actief te acteren op dit punt.”
Plasterk wees erop dat hij sinds het gesprek dat hij in november met Whiteman heeft gevoerd bij andere departementen heeft gepolst of die bereid zijn expertise te leveren. Inmiddels is er een projectleider aangesteld om de bijstand aan Nederlandse kant te coördineren. Er kan echter pas tot actie worden overgegaan als daartoe een concreet verzoek uit Willemstad komt en dat is tot nu toe uitgebleven. Wel heeft de vertegenwoordiger van Nederland in de Cariben Henk Brons onlangs nog anderhalf uur met Whiteman gesproken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.