Van onze correspondent
Den Haag - Een van de deelnemers aan de hoorzitting die de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties woensdag over de Isla heeft gehouden, is vooraf gewaarschuwd om niet op de uitnodiging in te gaan.


De tegenwoordig in Nederland wonende Fardy Lodowika was door de commissie gevraagd om als ervaringsdeskundige het woord te voeren. Hij is opgegroeid in Buena Vista, een van de wijken die het meest te lijden heeft onder de ongebreidelde uitstoot van de raffinaderij.
Nadat in de media melding was gemaakt van zijn deelname aan de hoorzitting, werd Lodowika te verstaan gegeven dat zijn medewerking niet goed zou zijn voor zijn toekomstperspectief op Curaçao. ,,Ik wil graag terug naar mijn geboorte-eiland.
Als afgestudeerd ingenieur is er eigenlijk maar één werkgever waar ik terecht zou kunnen: de raffinaderij.” Wie achter de intimidatiepoging schuilgaat, weet Lodowika niet. ,,Mijn familie en kennissen op Curaçao hebben signalen opgevangen en die aan mij doorgegeven.” Hoewel hij tegenover de commissie verklaarde zich te realiseren dat de macht van de Isla tot in alle geledingen van de maatschappij reikt, heeft hij geen moment overwogen zich terug te trekken. ,,In Amerika zeggen ze: you can shoot the messenger but his message wil remain.”
Het leverde de jonge Curaçaoënaar een compliment op van commissievoorzitter Jeroen Recourt (PvdA): ,,Extra waardering dat u hier toch bent.” Lodowika vertelde dat hij opgroeiend onder de rook van de Isla zich nooit bewust is geweest van de gezondheidsrisico's. ,,Je liep naar school in de stank en de smog, maar dat nam je voor lief. We wisten niet beter dan dat het erbij hoorde.” Net als de eveneens aanwezige andere oud-omwonende Jerry Gumbs pleitte Lodowika niet voor sluiting van de raffinaderij. ,,Ik snap dat er ook economische belangen meespelen zoals de werkgelegenheid. Maar het kan niet zo zijn dat de bevolking moet boeten voor de onkunde van de directie van de Isla en de regering. Waarom wordt toegelaten dat men zich niet aan de normen houdt?” 
Gumbs: ,,Alle partijen in het Koninkrijk moeten samen om de tafel om een balans te vinden tussen people, profit en planet.” Opvallende afwezige bij de hoorzitting was de - wel uitgenodigde - Curaçaose regering. ,,Een gemiste kans, niet voor de commissie, maar vooral voor de regering. Ze hadden hier hun kant van het verhaal aan de Kamerleden kunnen vertellen”, aldus voorzitter Recourt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.