Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Medicijntekorten zijn op Curaçao aan de orde van de dag. Dat zegt apotheker Ben Bolhuis van Botika Brievengat. ,,Het probleem is bekend. Het is een normaal onderdeel van de dagelijkse praktijk”, stelt hij.
In Nederland luidde brancheorganisatie van apothekers KNMP deze week de noodklok wegens sterk toenemende medicijntekorten. Vorig jaar waren er in Nederland 625 medicijnen gemiddeld zes tot negen maanden niet verkrijgbaar in de apotheek. Hoe de getallen op Curaçao zijn weet Bolhuis niet. Er is geen overkoepelende organisatie die deze tekorten voor alle botika’s bijhoudt.
Het probleem op Curaçao ligt tevens ingewikkelder dan in Nederland, legt hij uit. Waar het tekort in Nederland te wijten is aan productieproblemen van een fabrikant kunnen apothekers daar nog informeren bij andere leveranciers. Op Curaçao is er maar één leverancier geregistreerd.
Ook die leverancier is weer afhankelijk van zijn toeleveranciers. Daarnaast wordt er een sociaaleconomische afweging gemaakt of Curaçao, als kleine afzetmarkt, wel interessant genoeg is om een medicijn op de markt te brengen.
En alhoewel er officieel is vastgelegd dat de leverancier een voorraad voor drie maanden moet hebben, blijkt de praktijk anders. Gevolg is dat met grote regelmaat een of meerdere medicijnen niet te verkrijgen zijn op het eiland. Bolhuis haalt een hartgeneesmiddel als voorbeeld aan. De registratie voor dit medicijn is verlopen en de leverancier op Curaçao heeft besloten dit geneesmiddel niet opnieuw te registreren. Gevolg: het middel is niet meer te verkrijgen.
De tekorten die in Nederland heersen, komen - zo verwacht de apotheker die al ruim 25 jaar actief is op het eiland - twee keer zo hard aan op Curaçao. Bij een tekort aan medicijnen hebben apothekers de mogelijkheid om middelen in te kopen in Nederland en te importeren. Zo is een bepaalde dosering van een antibioticum voor kinderen al tijden niet te verkrijgen op het eiland, maar ook in Nederland op. Daarmee is het niet meer verkrijgbaar op het eiland.
Dat levert soms vervelende situaties op zegt Bolhuis, die dus dagelijks bezig is de medicijnenvoorraad op orde te houden. Het duurt tot zo’n twee weken voordat de middelen vanuit Nederland op het eiland aanwezig zijn. ,,Sommige patiënten kunnen wel even zonder medicijnen maar anderen moeten deze blijven slikken”, legt Bolhuis uit.
In dat geval wordt er door de apothekers onderling geïnformeerd of iemand het middel nog heeft liggen. Ook wordt het ziekenhuis gevraagd of zij het medicijn nog op voorraad hebben. Mocht dit niet het geval zijn, moet het middel dus uit Nederland worden gehaald. Dat duurt tot twee weken. Als er dan toch dringend medicijnen moeten worden geslikt wordt door de apotheker samen met de huisarts gezocht naar een oplossing.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).