Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Soeur Hedwigschool is opgeknapt voor een bedrag van bijna 5 miljoen gulden.

school2

Usona stelde een bedrag van 3 miljoen gulden beschikbaar en dit is aangevuld met een kleine 2 miljoen gulden van Refineria Isla bv. Afgelopen vrijdag opende de school haar deuren en konden de kinderen een compleet nieuwe school binnentreden. Het gaat om een school voor speciaal onderwijs waarvoor het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) al jaren het plan had deze op te knappen en beter in te richten voor de leerlingen met een beperking.
Om het project door te kunnen laten gaan was het een vereiste van Usona dat er zelf nog 2 miljoen opgebracht werd. Refineria Isla heeft daar uitkomst in geboden en de leuze ‘Ku Kurason pa Komunidat’ (met hart voor de gemeenschap) invulling gegeven. De overeenkomst tussen de Isla en RKCS werd in 2013 getekend.
Voor het RKCS, de leerkrachten en de leerlingen is een droom verwezenlijkt.
Bij de opening zong leerling Jones het volkslied uit haar hoofd en dat leverde haar een omhelzing op van Onderwijsminister Irene Dick (PS). Bij de feestelijkheden waren ook RKCS-directeur Lisette van Lamoen-Garmers aanwezig en bisschop Luis Secco.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).