Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oppositiepartij MFK gaat bij het Openbaar Ministerie aangifte doen van schending van het ambtsgeheim tegen Statenleden Alex Rosaria en Mike Franco van de regeringspartij PAIS, medewerker Alison Manuel van die partij, Hensley Koeiman van de oppositiepartij MAN en Age Bakker van het College financieel toezicht (Cft).


Dat heeft de oppositiepartij in een schriftelijke verklaring laten weten. De aangifte is in reactie op de rechterlijke uitspraak van vorige week waarin de rechter vonniste dat MFK-Statenlid Amerigó Thodé vorig jaar het ambtsgeheim heeft geschonden door vertrouwelijke informatie naar buiten te brengen van een besloten commissievergadering van de leden van de vaste commissie Financiën en de leden van het Cft. Thodé deed zijn uitspraken op 5 september bij Radio Mas en op 19 september tijdens een persconferentie van de MFK. Thodé werd veroordeeld tot een boete van 1.400 gulden en twee jaar proeftijd.
In een verklaring stelt de MFK dat de mensen tegen wie aangifte wordt gedaan ‘net als Amerigó Thodé verklaringen in de pers aflegden over thema’s die in een vergadering zijn behandeld, waar volksvertegenwoordigers schijnbaar informatie geheim moeten houden voor het Curaçaose volk. Het is voor het Openbaar Ministerie nu het moment om te bewijzen dat zij onpartijdig en integer is en zij inderdaad niet een politieke organisatie binnen onze samenleving is.”
Volgens de MFK kan de partij nu rustig in een schommelstoel afwachten hoe het OM de aangiftes gaat behandelen. ,,Wij zullen nauwlettend erop toezien wanneer deze zaken bij de rechtbank behandeld worden en deze vijf mensen berecht worden die zich schuldig hebben gemaakt aan dezelfde wetsschending waarvoor Amerigó Thodé schijnbaar is veroordeeld.”
De rechter die Thodé veroordeelde, wil volgens de oppositiepartij de autoriteit van de Staten ondermijnen en ondergeschikt maken aan het Cft. De partij concludeert dit omdat de rechter oordeelde dat Thodé aan de voorzitter van het Cft toestemming had moeten vragen om verklaringen af te leggen over de publieke financiën van Curaçao.
Het laatste woord is in deze zaak nog niet gezegd, zo schrijft de MFK. De partij zal bewijzen dat de eigen parlementariër niets verkeerd heeft gedaan en ook wil de MFK de ‘Trias Politica veilig stellen’ en een eind maken aan ‘de jacht van justitie op de MFK en de leden ervan’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).