Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De concept-geschillenregeling voor de landen binnen het Koninkrijk van de hand van de delegaties van Curaçao, Sint Maarten en Aruba is gisteren afgeschoten door de delegatie van Nederland tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op Sint Maarten. Dit tot grote ontevredenheid van Curaçao en Sint Maarten.
De delegaties van Curaçao en Sint Maarten willen dat er ‘nu eindelijk’ iets gebeurt. De Nederlandse delegatie riep bij monde van delegatieleider Jeroen Recourt (PvdA) daarentegen op de regeringen nogmaals aan te sporen actie te ondernemen en liet weten een concept-geschillenregeling zoals die door de drie delegaties is overhandigd aan de vooravond van het Ipko ‘prematuur’ te vinden.
,,Op het moment dat drie parlementen komen met een eigen invulling van een geschillenregeling, dan dreigt de eenheid te verdwijnen. Het Nederlandse standpunt is dat de regering nog aan zet is”, aldus Recourt. Hij wil dan ook in scherpe bewoordingen vaststellen dat een geschillenregeling noodzakelijk is om zo de Koninkrijksregering te dwingen tot actie.
Eerder kwam minister Ronald Plasterk (PvdA) met het voorstel een tijdelijke regeling voor geschillenbeslechting in het Koninkrijk in te voeren. Dit voorstel werd eerder tijdens het Ipko van 2015 al van de hand gewezen en ook gisteren hebben de vier landen laten weten hier niets voor te voelen. De Nederlandse delegatieleider: ,,Wij zeggen nog duidelijker dat de tijdelijke regeling die op tafel lag niet wenselijk is. Wij willen een definitieve regeling en we willen dat er tempo wordt gemaakt.”
Volgens PAIS-voorman Alex Rosaria, die deel uitmaakt van de Curaçaose delegatie, heeft de hele discussie over de geschillenbeslechting - die nu al zes jaar voortsleept - te lang geduurd. ,,Ik kan het er dus niet mee eens zijn dat het een kwestie is van prematuur”, reageert hij op Recourt. ,,We zijn laat.”
Ook heeft Rosaria de indruk dat ‘sommige collega’s’ denken dat het enige dat aan tafel van het Ipko kan, is druk opvoeren. ,,Maar parlementen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is onder meer het opstellen van initiatiefwetgeving”, wijst hij naar de concept-Rijkswet Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting. Het Curaçaose lid vervolgt: ,,Mijn delegatie distantieert zich dan ook volledig van het feit dat we hier slechts zijn om de druk op te voeren.”
Cornelius de Weever van de Sint Maartense delegatie sluit zich hierbij aan. Volgens hem moet de permanente geschillenregeling komen ‘en wel zo snel mogelijk’. Daarom is er volgens hem onder meer een concept gemaakt door de landen zodat de deadline kan worden gehaald.
Recourt benadrukte gisteren dat de Nederlandse delegatie niet van plan is inhoudelijk te spreken over de conceptregeling omdat dit ‘in een te vroeg stadium’ zou zijn. ,,Ik snap dat de parlementen zelf nadenken over hoe deze regeling in te vullen maar nogmaals, dit is niet het moment om inhoudelijk te praten over een geschillenregeling. (...) Blijft dus de conclusie dat we zeer gecommitteerd zijn tot een regeling. Inhoudelijk praten kan op een later moment, maar niet nu.”
Het onderwerp geschillenregeling zal niet meer plenair worden besproken, zo is gisteren afgesproken. ,,Het is nu aan de diplomatie”, vatte de Nederlandse delegatieleider het samen. Wat de uiteindelijke uitkomst wordt valt dan ook nog te bezien. Vandaag is de laatste dag van het Ipko, dan zal ook de eindtekst worden gepresenteerd.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.