Tegen EmGoldEx en piramideconstructies in het algemeen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS waarschuwt het publiek en beleggers voor EmGoldEx, die investeringen in goud aanbiedt, maar niet over de vereiste vergunning en toestemming beschikt. Ook waarschuwt de Centrale Bank in het algemeen voor piramidespelen die worden aangeboden als legale zakenkansen in de vorm van multi-level-marketingsystemen.
EmGoldEx biedt de aankoop aan van goud als een legitieme zakelijke kans in de vorm van een multi-level-marketingprogramma, dat vaak wordt gestimuleerd via het internet, de sociale media, conferenties en/of ontmoetingen binnen kleinere groepen.
De Centrale Bank: ,,Het multi-level-marketingprogramma biedt deelnemers of beleggers de mogelijkheid om online goud aan te schaffen en moedigt de deelnemers of investeerders aan om andere deelnemers of investeerders te werven, die op hun beurt ook anderen dienen aan te trekken om deel te nemen in het programma.”
Deze deelnemers of beleggers wordt een hoog rendement beloofd op de investeringen door middel van een percentage van de geïnde bedragen van de investeringen van de aangeworven mededeelnemers. ,,In het licht van bovengenoemde activiteiten, waarschuwt de CBCS het publiek en (potentiële) investeerders om extra voorzorgsmaatregelen te nemen om niet te beleggen in hoogrendementbeleggingen met een hoog risico, zoals EmGoldEx.”
EmGoldEx heeft niet de nodige autorisatie van de CBCS om, zoals het heet, ‘gelden of andere goederen ter collectieve belegging in of vanuit Curaçao en/of Sint Maarten te vragen of te verkrijgen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen’. Aldus de Centrale Bank, die deze waarschuwing uit in een advertentie elders in deze krant.
Het aanbieden van deelnemingen, het vragen of verkrijgen van fondsen of andere goederen voor collectieve belegging in of vanuit Curaçao en/of Sint Maarten is op grond van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs ‘niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van de CBCS’. Verboden dus.
Handelen in strijd met deze verbodsbepaling kan worden bestraft met een gevangenisstraf of boete. ,,Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen investeringen die aangeboden worden via het internet of op een commerciële of openbare plaats, zolang de investeringen aan het publiek in het algemeen worden aangeboden in of vanuit Curaçao en/of Sint Maarten.”
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.