Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De meerkosten van het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO) dat pal naast het bestaande Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) wordt gebouwd, kunnen mogelijk oplopen tot 58,4 miljoen gulden.
Dat blijkt uit een uitgelekte deel van een presentatie aan zowel de ministerraad als aan het College financieel toezicht (Cft). De eerste reageerde naar verluidt verontwaardigd en laat het er niet bij, terwijl het Cft bij monde van voorzitter Age Bakker zich vorige maand opvallend rustig uitliet; hij noemde de HNO-tegenvallers ‘te overzien’.
Toen was voor het publiek nog niet bekend om welke bedragen het gaat. Minister José Jardim van Financiën had in de Staten weliswaar gesproken over overschrijdingen, maar concreet hoeveel was niet duidelijk. De presentatie vermeldt dat op een drietal posten ‘meerkosten worden verwacht ten opzichte van het vastgestelde HNO-budget van 421,8 miljoen gulden’.
Het gaat om extra kosten in verband met het verleggen van de Hamelbergweg tussen het Sehos en de HNO-locatie; om het zogeheten ‘Schuifplan’ tijdelijke voorzieningen Sehos; en de vertragingsschade die aannemer Ballast Nedam claimt.
Op een rijtje gezet betreft het respectievelijk 8 miljoen, 17 miljoen en 33,4 miljoen gulden. Ten aanzien van het eerste is de gedachte bij de uitvoerders dat de meerkosten voor het verleggen van de Hamelbergweg eigenlijk voor rekening van de overheid moet komen, aangezien het hier openbare infrastructurele werken betreft. Er is een gedetailleerde raming van 10,3 miljoen, waarvan 2,3 miljoen al was opgenomen in het HNO-budget.
Dan het ‘Schuifplan’. Dit betreft een onderbouwde raming van 17 miljoen. Er wordt nog gekeken naar ‘mogelijke versoberingen’ als het gaat om de tijdelijke voorzieningen van Sehos. Dit kan echter nog slechts ‘enkel tonnen opleveren’. Daarnaast is er een verwachte restwaarde van 1,5 miljoen.
De (interim)claim van bouwer Ballast Nedam is echter de grootste meeskostenpost. Het is een door de aannemingsmaatschappij ingediende claim van 18,35 miljoen dollar aan vertragingsschade. De claim wordt nog technisch en juridisch beoordeeld door Usona, die de regie heeft over de constructie van HNO. Daardoor kan deze mogelijk lager uitvallen. De uiteindelijke hoogte valt niet te voorspellen.
De regering, Usona noch adviesbureau Berenschot waren beschikbaar voor een toelichting. Zoals gezegd was het Cft vorige maand nog niet pessimistisch. ,,Er zijn bij zo’n groot project altijd tegenvallers. Ballast Nedam is later begonnen dan verwacht, de Hamelbergweg leverde problemen op en de integratie van het Sehos in HNO kost meer dan verwacht.” Voorzitter Bakker zei dat er twee mogelijkheden zijn om de tegenvaller op te vangen: uit de begroting van HNO of door het geld elders vandaan te halen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.