Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een onlangs uitgesproken arrest van de Hoge Raad tegen Nelso dos Santos, is geoordeeld dat er in hoger beroep een nieuwe uitspraak gedaan moet worden. Dos Santos werd hier veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van drie jaar, voor het in augustus 2013 op de EEG-weg (nu de Helmin Magno Wiels Boulevard, red.) aanrijden van drie personen die daarbij kwamen te overlijden. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel waarvan twee voorwaardelijk. Dos Santos vocht het hoger beroepsvonnis aan omdat in het Wetboek expliciet staat opgenomen dat bij de oplegging van een vrijheidsontnemende straf het vonnis in het bijzonder de redenen daarvoor moeten opgeven. De Hoge Raad stelt vast dat de overwegingen van het Hof in strijd met het Wetboek geen opgave van de redenen geeft die in het bijzonder hebben geleid tot de keuze van een straf die vrijheidsontneming meebrengt. ,,De klacht is gegrond”, aldus de Hoge Raad.
Dos Santos reed in augustus 2013 drie voetgangers aan op de EEG-weg waarbij Kristen Leyba, Monique van Meerwijk en Elton Montisant van Road Runners Club Kòrsou (RRCK) om het leven kwamen. In het vonnis van de Hoge Raad wordt van het voorval nog eens verslag gedaan: ,,De verdachte heeft in vermoeide toestand zonder rijbewijs aan het verkeer deelgenomen, terwijl hij door rood licht is gereden en in slaap is gevallen, waarbij hij slingerend over meerdere rijstroken heeft gereden en daarbij enige tijd op de linkerrijstrook heeft gereden, waar zich een tegenligger bevond, en waarna hij met een veel hogere snelheid dan was toegestaan zonder te remmen in botsing is gekomen met drie voetgangers die zich aan de rechterkant van de weg bevonden en die daardoor om het leven zijn gekomen. Het is aan de schuld van de verdachte te wijten dat de drie voetgangers zijn gestorven. De dood van de slachtoffers heeft ernstig en onherstelbaar leed bij hun nabestaanden veroorzaakt. Zij zullen hun leven lang met de gevolgen van dit ongeval geconfronteerd worden. Het verkeersongeval heeft bovendien niet alleen een grote impact op de directe nabestaanden gehad, maar vanwege de bijzonder dramatische afloop ook op de samenleving op Curaçao.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).