Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De economieën van Curaçao en Sint Maarten zijn in 2015 licht gegroeid. Zo meldt Centrale Bank-president Emsley Tromp in een terugblik op het afgelopen jaar. En in een vooruitzicht: in 2016 zullen beide landen, die een monetaire unie vormen, ook een reële stijging van het bruto binnenlands product (bbp) zien doordat zij profiteren van de verwachte groeiversnelling van de wereldeconomie.

Nadat de economie van Curaçao de afgelopen drie jaar is gekrompen, is de voorlopige conclusie dat - in tegenstelling tot de economische krimp die in de eerste helft van dit jaar werd geregistreerd - de economie vanaf het derde kwartaal van het jaar is gegroeid. De Curaçaose economie zal naar alle waarschijnlijkheid een lichte groei realiseren van 0,2 procent voor 2015. Het bbp komt daarmee uit op 5.723 miljoen (ruim 5,7 miljard) gulden.
,,Deze groei is een positieve omslag in vergelijking met de krimp van 1,1 procent die in 2014 werd geregistreerd”, stelt Tromp. In 2016 zal de economie van Curaçao naar verwachting van de Centrale Bank groeien met 0,5 procent en uitkomen op 5.797,4 miljoen (bijna 5,8 miljard), gedreven door een stijging in zowel de particuliere bestedingen als de overheidsbestedingen, enigszins gematigd door een daling van de netto buitenlandse vraag.
In Sint Maarten is de economische groei enigszins vertraagd van 1,5 procent in 2014 naar 0,3 procent in 2015. Voor volgend jaar zal de economie van Sint Maarten naar verwachting groeien met 0,7 procent als gevolg van een toename van de particuliere bestedingen, terwijl de overheidsbestedingen en de netto buitenlandse vraag zullen afnemen.
In beide landen is de inflatiedruk afgenomen als gevolg van de aanzienlijke daling van de internationale olieprijzen. Op Curaçao daalt de inflatie tot 1 procent gemeten over het nu bijna voorbije jaar en naar 0,8 procent komend jaar. Aldus de topman van de Centrale Bank in zijn analyse ‘Economische ontwikkelingen in 2015 en vooruitzichten voor 2016’.
Behalve bij de economische prestaties staat Tromp ook stil bij de openbare financiën. Hoewel het ernaar uitziet dat beide landen een begrotingsoverschot in 2015 realiseren, hebben de overheden van Curaçao en Sint Maarten ‘nog steeds uitdagingen’ op het gebied van de overheidsfinanciën. ,,Om een houdbare schuldpositie te behouden dient de overheid van Curaçao de snel groeiende schuldquote te beheersen”, waarschuwt Tromp. De schuldquote in inmiddels reeds boven de norm van 40 procent die het IMF (Internationaal Monetair Fonds) hanteert voor kleine en open economieën.
De overheid van Sint Maarten dient de aanwijzing van september 2015 van de Rijksministerraad te implementeren. ,,De Centrale Bank heeft herhaaldelijk aangegeven dat de overheid van Sint Maarten haar inkomsten moet verhogen, in het bijzonder de belastinginkomsten, om zo haar uitgaven te kunnen dekken.” Zolang dat niet het geval is, zal Sint Maarten in een vicieuze cirkel blijven van onevenwichtige begrotingen en oplopende betalingsachterstanden.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).