Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het voortbestaan van Fundashon Prevenshon - de instelling die preventief onderzoek doet naar borst- en baarmoederhalskanker - lijkt gered met een motie die gisteravond unaniem door de Staten is aangenomen.
Dat gebeurde nadat de Staten de begroting voor 2016 met een meerderheid van 12 stemmen goedkeurden.
In de motie wordt verantwoordelijk PS-minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur geïnstrueerd om een bedrag van circa 1.325.000 gulden (1 miljoen 325 duizend gulden) aan de stichting beschikbaar te stellen zodat Fundashon Prevenshon met haar waardevolle werk verder kan gaan. De stichting heeft circa 2.900.000 gulden (2 miljoen 900 duizend gulden) nodig om op jaarbasis te functioneren. Het ministerie van Financiën stelde eerder al een bedrag van 600.000 gulden beschikbaar, terwijl de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een miljoen gulden verstrekte voor de screening in het kader van preventie.
Fractieleider Alex Rosaria van PAIS lanceerde bij zijn steunbetuiging aan de motie het plan om het nieuwe ziekenhuis naar oncoloog Bob Pinedo - die Fundashon Prevenshon heeft opgericht - te vernoemen. Coalitie en oppositie waren het gisteren met elkaar eens dat in het geval van borst- en baarmoederhalskanker partijen boven hun politieke verschillen uit moeten stijgen.
De eensgezindheid die er over dit punt bestond, bracht oppositieleider Hensley Koeiman van de MAN ertoe om de Statenleden te feliciteren. Koeiman zei dat de eensgezindheid een applaus waard was, maar dat het parlement daarvoor niet de aangewezen plek is. Voor onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, een van de indieners van de motie, is Fundashon Prevenshon een nobele zaak die dwars door de scheiding van partijen ingaat.
Eerder op de dag had minister Victorina toegezegd dat de stichting behouden moest blijven. De regering wil Fundashon Prevenshon integreren in het zorgstelsel en zal begin volgend jaar daarover gesprekken met de stichting voeren. Bij de motie repten de indieners over de internationale faam die oprichter Bob Pinedo en het instituut hebben en het belang ervan voor de lokale volksgezondheid.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).