Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Help de Santa Famia kerk. Die oproep deed het Bisdom Willemstad gisteren in een speciaal daarvoor belegde persconferentie. Het bisdom vraagt alle gelovigen om bij te dragen aan de collecte tijdens de zogenoemde ‘misa di ourora’ (dageraadsmissen, red.). De opbrengst van deze collectes gaan naar de schoonmaak van de kerk Santa Famia.
Het bisdom wil alles op alles zetten om de kerk zo snel mogelijk weer te laten openen. Maar daarvoor moet die eerst vanbinnen worden gereinigd. Het gebedshuis is vervuild met asbest nadat er vorig jaar, na een stevige regenbui, een gat in het dak ontstond. Stof is toen in de kerk naar beneden gedwarreld. Aangenomen wordt dat daar asbestdeeltjes tussen zitten.
Het bisdom heeft verschillende offertes aangevraagd om de kerk te reinigen, maar kan het geld daarvoor zelf niet opbrengen liet broeder Franklin Clemencia eerder tegenover deze krant weten. De kosten om de Santa Famia schoon te maken worden op ruim 2,5 ton geschat.
Rutzen Lucas van het Bisdom Willemstad liet gisteren desgevraagd weten dat het katholieke kerkgenootschap het bedrag nu bij elkaar wil krijgen door de gelovigen te vragen een duit in het zakje te doen tijdens de ochtenddiensten in aanloop naar kerst. De restauratie van het dak, van 1,4 miljoen gulden, werd al bekostigd door de Isla. Hiervoor is het asbest in de wandpanelen en in het dak van de kerk gesaneerd.
Mochten de collectes tijdens de dageraadsmissen in de katholieke kerken op 22, 23 en 24 december de benodigde 2,5 ton opleveren dan zal het nog enige maanden duren, voordat het reinigingswerk klaar is en de kerk weer gebruikt kan worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).