Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten overleggen om tot een gezamenlijke regeling te komen die in het gehele Koninkrijk een eerlijk verloop van verkiezingen moet garanderen.


De bewindsman deed die toezegging gisteren in het debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Naar aanleiding van de steeds weerkerende geruchten op de eilanden over het ronselen dan wel kopen van stemmen, opperde Roelof van Laar (PvdA) het idee om koninkrijksbreed afspraken te maken over extern toezicht bij verkiezingen.
Ook pleitte hij op Bonaire, Sint Eustatius en Saba - die als bijzondere gemeenten onder de directe verantwoordelijkheid van Nederland vallen - onderzoek te doen naar het verhoudingsgewijs extreem hoge aantal volmachten. Dat verschijnsel zou kunnen duiden op stemfraude.
,,Deugdelijk bestuur begint bij deugdelijke verkiezingen. Het toezicht vanuit het Koninkrijk moet scherper. Wij kunnen daarvoor internationale waarnemers uitnodigen. Nu weten we niet of die geruchten waar of niet waar zijn. Maar er moet een einde aan komen, ook als de geruchten onwaar zijn want die ondergraven het vertrouwen in de democratie”, aldus Van Laar.
Plasterk zei op de hoogte te zijn van die geruchten om er meteen aan toe te voegen dat tot nu toe op geen enkel eiland aangifte is gedaan terwijl er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar een hoge straf op staat. ,,Voor het hoge aantal volmachten kan ook een bonafide verklaring zijn.
De bewindsman zei niettemin wel te voelen voor het idee om bij verkiezingen in het Koninkrijk onafhankelijke waarnemers toezicht te laten houden en beloofde de andere landen daarover te polsen.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).