Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Tussen 2010 en 2015 is het aantal recidivisten onder de door de politie aangehouden en in verzekering gestelde personen, gestegen van 38 procent in 2010 naar 47 procent in 2015.
Dit blijkt uit een schrijven van de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), in antwoord op eerder gestelde Statenvragen. De Justitieminister legt uit dat het om personen gaat die reeds bekend waren bij politie, reclassering en justitie en wederom door de politie zijn gedetineerd. ,,De aantallen zeggen niets over het al dan niet veroordeeld zijn van de verdachte of dat deze eerder in vrijheid is gesteld”, zo benadrukt Navarro.
In een tabel zijn cijfers opgenomen van het totaal aantal personen dat door de politie in verzekering is gesteld. Daarnaast wordt dit aantal onderverdeeld in ‘first offenders’ en ‘recidivisten’. Hieruit kan worden opgemaakt dat het aantal recidivisten in de jaren 2010 tot en met 2015 oploopt van 38 procent, naar 43, 46, 46, 47 en tot slot 47 procent. Overigens worden in het jaar 2012 de meeste personen in verzekering gesteld, namelijk 1.007. Opvallend is ook dat het minst aantal personen dit jaar - in 2015 - in verzekering is gesteld, namelijk 681. Van dit aantal is een groter deel recidivist, namelijk 323.
Op de vraag welke projecten beschikbaar zijn om recidivisme tegen te gaan, legt de minister uit dat het Uitvoeringsorgaan Reclassering belast is met herintrede in de samenleving van gedetineerden. Ook binnen de gevangenis wordt middels verschillende projecten gewerkt aan de terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij. Zo wordt er door gedetineerden onder andere gewerkt in de landbouw en veeteelt, zijn er werkplaatsen gebouwd waarin kan worden gelast en getimmerd, waar aan auto’s kan worden gesleuteld en waar de gedetineerde het vak van ‘handyman’ wordt aangeleerd. Ook is er een naaiwerkplaats en stoffeerderij, is er bijscholing van gedetineerden en kunnen zij lessen handenarbeid en tekenen en een kookcursus volgen.
Bij de reclassering zijn er agressie- en regulatietrainingen, maar ook trainingen voor seksualiteit, communicatie, sollicitatie, en budgettering. Ook is er een individueel resocialisatietraject waar een plan van aanpak gemaakt wordt dat gericht is op de behoeftes van de cliënt, speciale projecten met thema’s zoals Siman di Kultura en tot slot het project relationeel geweld om bewustwording te creëren bij cliënten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.