Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ex-minister (MFK) Nasser El Hakim van Economische Ontwikkeling heeft surseance van betaling aangevraagd, nadat de Girobank, in verband met een openstaande schuld van de voormalige bewindsman, zijn faillissement aanvroeg. Dat hebben Hakim en zijn raadsman tegenover deze krant verklaard.
,,Ik heb een dispuut met de Girobank over het bedrag dat ik verschuldigd ben. Het gaat om een paar ton, niet om miljoenen, de Girobank heeft tot nu toe geweigerd om een regeling met ons te treffen. Maar wij hebben de rechter aan de hand van documenten kunnen overtuigen dat een faillissementsaanvraag nu niet op zijn plaats is”, aldus Hakim aan deze krant. Volgens de ex-minister heeft hij voorstellen aan de Girobank gedaan om een regeling te treffen op grond van eerdere afspraken met de voormalige directeur van die bank. De afspraken dateren uit de tijd voordat de Girobank onder toezicht van de Centrale Bank werd geplaatst, aldus de ex-politicus.
De voormalige bewindsman zou ook openstaande schulden hebben bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de belastingdienst. ,,Wij hebben van beide instanties schriftelijke bewijzen overgelegd waaruit blijkt dat er geen sprake is van grote openstaande schulden. Dat heeft de rechter ook van ons gekregen.”
Raadsman Andre Small bevestigde tegenover deze krant dat de schuld van zijn cliënt betrekking heeft op Hakim als privépersoon. Eerder verschenen er berichten in de lokale media dat de keten van brillenzaken van de ex-bewindsman, ‘Optica Hakim’, in financieel zwaar weer verkeert. Hakim verklaarde dat hij al vijf jaar niet meer de eigenaar van deze keten is.
Advocaat Small vindt het raar dat nog voordat de beschikking over de surseance van betaling is gepubliceerd, er melding van is gemaakt in de media. De Papiamentstalige middagkrant Nobo publiceerde er afgelopen zaterdag over. ,,Er zijn wel meer burgers voor wie faillissement wordt aangevraagd.” Volgens Small krijgt de aanvraag van het faillissement nu aandacht omdat het om een publieke figuur gaat. In een reactie tegenover deze krant stelde Hakim de zaak te betreuren. ,,Het is zeer ongelukkig voor ons omdat we nu negatief in de spotlichten staan en vanwege de gevolgen die dit voor mijn familie in een kleine samenleving heeft.” In gesprek met het <I>Antilliaans Dagblad<I> ontkende de voormalige minister het bericht in de Nobo dat hij zich verkiesbaar stelt voor de MFK. ,,Ik heb niet meer met de partij van doen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).