Van een onzer verslaggevers Den Haag - De Tweede Kamer zal vandaag naar alle waarschijnlijkheid de Wet kinderbijslagvoorziening BES aannemen.

Deze gaat vervolgens met spoed naar de Eerste Kamer, opdat de wet nog voor 1 januari 2016 in werking kan treden.Dat bleek gisteravond tijdens het wetgevingsoverleg van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij staatssecretaris Jette Klijnsma de wet verdedigde. De wet geeft inwoners van de BES-eilanden recht op een maandelijkse kinderbijslag van 38 dollar. Alleen de VVD en PVV zullen vandaag naar verwachting tegen stemmen. De VVD vindt dat er eerst een norm moet komen voor het voorzieningenniveau op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. ,,De staatssecretaris erkent dat er geen norm is, waarom dan dit bedrag? Het lijkt nattevingerwerk en toevallig. In plaats hiervan kun je de economie ook aanjagen, dat is ook een manier om de armoede tegen te gaan”, aldus VVD-Kamerlid Anne Mulder. De PVV zegt geen voorstander te zijn van het sturen van ‘een boot met gratis geld’. ,,Er wordt op de eilanden alweer geklaagd, wat gaat de staatssecretaris doen aan het geklaag vanaf de eilanden? Komt er gratis geld hun kant op, is het weer niet goed. Dan doen we het toch lekker niet?” aldus PVV-Kamerlid Machiel de Graaf, die daarbij doelt op de motie van de Eilandsraad van Bonaire die unaniem werd aangenomen tegen de hoogte van de kinderbijslag, die te laag zou zijn.D66, SP, PvdA, ChristenUnie en Tunahan Kuzu van de groep Kuzu/Öztürk waren gisteravond wel positief over de wet en complimenteerden de staatssecretaris met haar werk. Tjitske Siderius (SP) na afloop: ,,Ik ben heel blij dat dit geregeld gaat worden. En ik ben hoopvol na vandaag, de staatssecretaris was vol enthousiasme. Ik verwacht dat het voor januari erdoor komt, wij zullen morgen onze taak doen en dan is het aan de Eerste Kamer.” Ook Roelof van Laar (PvdA) benadrukte dat de politici voort moeten maken om de invoering te halen, want de kinderbijslag is hard nodig, stelt hij. ,,Als mensen fulltime werken moeten ze rond kunnen komen. Dat is nu niet het geval. Dat moet veranderen.” Hij dient vandaag, samen met de ChristenUnie, een motie in waarin hij de regering verzoekt ‘plannen te presenteren met daarin data waarop de minimumlonen in Caribisch Nederland leefbare lonen zijn en waarop uitkeringen het bestaansminimum garanderen’. Carla Dik-Faber (CU) zei gisteravond er trots op te zijn dat de wet er nu doorkomt, eens een initiatief van oud-partijgenoot Cynthia Ortega-Martijn. ,,We zijn het de eilanden verschuldigd deze wet op 1 januari in te laten gaan. Te veel kinderen leven nog in armoede. De sociale voorzieningen zoals ze op de BES-eilanden zijn, zouden we hier in Nederland nooit accepteren. Daarom is die kinderbijslag zo gewenst.”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).