Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Of ouders, leerlingen en leraren er allemaal even blij mee zijn is de vraag, maar het Radulphus College heeft voor de niet-examenklassen de proefwerkweekroosters aangepast. En wel dusdanig, dat de kinderen niet meer na twee proefwerken huiswaarts keren maar tot 12.00 uur op school blijven. De schooldag begint met drie kwartier studie-uur, waarna het eerste proefwerk begint. Daarna is er weer zelfstudie en volgt het tweede proefwerk. Na de pauze vervolgen de gewone lessen volgens rooster en kunnen de leerlingen om 12.00 uur naar huis. Het Albert Schweitzer College havo-vwo voerde een dergelijk systeem vorig jaar al in. ,,Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) heeft aan het begin van het schooljaar naar alle scholen een brief gestuurd met richtlijnen. Dat is de reden van de aanpassing van de proefwerkroosters”, zo bevestigt de rector van de havo/vwo-school, Marion Thomasia-Keiren. En RKCS-directeur Lisette van Lamoen-Garmers voegt hieraan toe: ,,Het RKCS heeft dus de richtlijn bepaald. Mijn grootste zorg had betrekking op de laatste schoolvrije weken voorafgaand aan de grote vakantie. Het kan namelijk niet zo zijn dat het schooljaar al vier tot vijf weken voor de officiële eerste vakantiedag voor de leerlingen eindigt. Na overleg heeft het RKCS besloten om de roosters als richtlijn te hanteren over de hele linie. Dit houdt dus ook in dat het rooster geldig blijft bij alle toetsperiodes.” De oudervereniging van het Radulphus College was weliswaar van de plannen op de hoogte maar wist niet dat het nu echt is doorgevoerd voor de tweede proefwerkweek van het schooljaar. De eerste proefwerkweek ging nog volgens het oude systeem, waarbij de kinderen om 9.00 uur alweer naar huis konden. Woensdag zal dit nieuwe rooster besproken worden in de vergadering en zal er mogelijk een standpunt bepaald worden, zo geeft Tilly Pikeri als voorzitter van de oudervereniging te kennen. Individuele leerlingen die het Antilliaans Dagblad over het nieuwe rooster gesproken heeft uiten hun onvrede. Sommigen zeggen zich niet in een volle klas te kunnen concentreren en dat een studie-uur geen soelaas zal bieden. Anderen beklagen zich er ook over dat er zo minder leertijd over is voor de proefwerken van de volgende dag. Veel ouders zullen er blij mee zijn, omdat zij dan niet meer hun normale werkdag hoeven te onderbreken om kinderen van school te halen. Ook is er een zorg minder om kinderen die dagenlang alleen thuis zitten en die de zelfdiscipline moeten opbrengen om te gaan zitten leren.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.